Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Instrumentna analitika 1

Šifra: 43971
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanda Rončević
Izvođači: Nikolina Beljan , mag. chem. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJ:
Spektrometrijske metode u analitici, komponente optičkih spektrometara, interferometri, izvori zračenja, detektori; Temeljne značajke instrumenata u atomskoj spektrometriji, tehnike plamene i elektrotermičke apsorpcijske spektrometrije, plamena fotometrija, optička spektrometrija i spektrometrija masa temeljena na plazma izvorima, električna iskra i luk, izvori tinjajućeg izboja, atomska i rendgenska fluorescencija; Temeljne značajke instrumenata u molekulskoj spektrometriji, spektrofotometrija u ultraljubičastom i vidljivom dijelu spektra, tehnike vibracijske spektroskopije u infracrvenom dijelu spektra, Ramanova spektroskopija, luminescencijske tehnike; Prednosti i nedostaci instrumentacije u specifičnim analitičkim zahtjevima; Razvoj i primjena posebnih instrumentnih tehnika (lasersko otparavanje LA, generiranje hidrida HG, injektiranje u protok FIA, tehnika hladne pare CV, automatizacija).
ISHODI UČENJA:
1. Navesti temeljne komponente optičkih spektrometara
2. Opisati glavne značajke izvora zračenja u optičkom području
3. Usporediti značajke i funkcije fotonskih i termičkih detektora
4. Klasificirati instrumentne analitičke metode prema vrsti interakcije zračenja i tvari
5. Navesti i objasniti analitičke značajke emisijskih metoda (plamena fotometrija, spektrometrije uz plazma izvore i tinjajuće izboje)
6. Navesti i objasniti analitičke značajke apsorpcijskih metoda atomske spektometrije (plamena i elektrotermička tehnika)
7. Opisati temeljne značajke konstrukcije instrumenata za kvantitativu analizu u molekulskoj spektrometriji (UV/VIS spektofotometrija, fluorimetrija)
8. Navesti i objasniti temeljne konstrukcijske značajke disperzijskih i bezdisperzijskih instrumenata u vibracijskoj spektroskopiji (IR, Raman)
9. Usporediti prednosti i nedostatke analitičkih instrumenata u karakterizaciji jednostavnih i složenih uzoraka
10. Predložiti izbor instrumentnih metoda za analizu sadržaja, reaktivnosti i strukture tvari u odabranim analitičkim zahtjevima
Literatura:
  1. 1. D. A. Skoog, F. J. Holler, S. R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, 6th Ed., Thomson Brooks/Cole, Belmont, USA, 2007.
  2. 1. S. J. Hill, Inductively Coupled Plasma Spectrometry and its Applications, Blackwell Publishing Ltd. Oxford, 2007.
    2. A. Sanz-Medel, R. Pereiro, Atomic Absorption spectrometry: An Introduction, 2nd Ed., Momentum Press, 2014.
    3. J. D. Ingle, S.R. Crouch, Spectrochemical Analys, Prentice-Hall International Inc, Englewood Cliffs, 1988.
    4. R. Kellner et al., Analytical Chemistr, Wiley-VCH, Wienheim, 1998.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti