Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kemijska kinetika

Šifra: 43991
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić
Izvođači: Katarina Leko , mag. chem. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Radioaktivnost: zakon radioaktivnog raspada, radioaktivni nizovi, određivanje starosti. Definicije kinetičkih pojmova: brzina trošenja i nastajanja, množina kemijskih pretvorbi. Zakoni brzina: diferencijalni i integrirani oblici. Određivanje reda i koeficijenata brzine reakcije iz eksperimentalnih podataka. Složeniji mehanizmi i izvedeni zakoni brzina. Temperaturna ovisnost brzine reakcije. Eksperimentalne tehnike praćenja brzina reakcija: zaustavljeni protok, relaksacijske metode, fotoliza bljeskom, laserske metode. Kinetička teorija plinova. Teorija sudara: parametar sudara, sudarni presjek, sterički faktor. Teorija prijelaznog stanja: glavne pretpostavke, reakcijska koordinata, plohe potencijalne energije, particijske funkcije i statističko termodinamička tumačenja. Kinetički izotopni efekti. Unimolekulske i trimolekulske reakcije. Reakcije u otopinama: utjecaj otapala na brzinu reakcije, solni efekt. Fotokemijske reakcije. Reakcijska dinamika. Kataliza i enzimske reakcije.


ISHODI:
1. Navesti i opisati vrste radioaktivnog raspada. Definirati zakon i konstantu radioaktivnog raspada te vrijeme poluraspada. Navesti radioaktivne nizove i objasniti određivanje starosti pomoću mjerenja aktivnosti izotopa 14C.
2. Odrediti zakon brzine reakcije primjenom raznih eksperimentalnih pristupa i tehnika.
3. Izvesti zakon brzine na temelju raznih pretpostavljenih mehanizama.
4. Detaljno opisati kinetičku teoriju plinova i objasniti njezine rezultate.
5. Izvesti izraz za konstantu brzine reakcije i njezinu temperaturnu ovisnost na temelju teorije sudara.
6. Izvesti izraz za konstantu brzine reakcije i njezinu temperaturnu ovisnost na temelju teorije prijelaznog stanja. Odrediti i interpretirati aktivacijske parametre. Procijeniti kinetičke solne i izotopne efekte.
7. Kritički usporediti rezultate teorije sudara i teorije prijelaznog stanja.
8. Navesti i opisati zakone difuzije i izvesti Stokes-Einsteinovu jednadžbu za difuzijski koeficijent.
9. Razlikovati difuzijom i aktivacijom kontrolirane reakcije u otopini. Izvesti izraz za konstantu brzine difuzijom kontrolirane reakcije.
10. Kvalitativno i kvantitativno opisati homogenu i heterogenu katalizu te autokatalizu.
Literatura:
 1. 1. T. Cvitaš, Fizikalna kemija, rukopis u pripremi, kopije dostupne u CKB.
  2. S. R. Logan, Fundamentals of Chemical Kinetics, Longman, London 1996.
  3. P. W. Atkins, J. de Paula: Atkins' Physical Chemistry, 7. izd., Oxford University Press, Oxford 2002.
  4. W. C. Gardiner, Rates and mechanisms of chemical reactions, Benjamin, New York 1969.
 2. S. R. Logan: Fundamentals of Chemical Kinetics, Longman, London 1996.
 3. P. W. Atkins, J. dePaula: Atkins'Physical chemistry, 7. izd., Oxford University Press, Oxford 2002.
 4. W. C. Gardiner: Rates and mechanisms of chemical reactions, Benjamin, New York 1969.
 5. S. W. Benson: Thermochemical kinetics, Wiley, New York 1976.
1. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti