Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju

Šifra: 43997
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić
Izvođači: prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Izvedbene značajke mjernog postupka u analzi okoliša (zrak, voda, tlo), analizi hrane, farmaceutici, forenzici i kliničkoj kemiji: uzorak (uzorkovanje priprava i obrada uzoraka), kriteriji za odabir i validaciju analitičke metode (osjetljivost, selektivnost, specifičnost metode, detekcijske granice), interferencije. Međudnevna preciznost. Referencijski materijali i kalibracijski postupci. Kriteriji za određivanje procjene mjerne nesigurnosti spektroskopskih, kromatografskih, imunokemijskih, radiokemijskih i elektrokemijskih metoda. Obrada rezultata. Norme i normizacija (primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025). Akreditacija laboratorija.

ISHODI UČENJA:
- objasniti pojmove i značenje postupaka validacije analitičke metode
- opisati različite načine uzorkovanja i priprave uzorka
- objasniti prednosti i nedostatke različitih metoda uzorkovanja
- izabrati i primjeniti najpogodniji kalibracijski postupak i statistički ga opisati u svrhu dobivanja kvantitivnog podatka o analitu
- definirati izvedbene značajke mjernog analitičkog postupka
- primjeniti osnovne statističke postupke na rezultate mjerenja
- definirati elemente sustava kvalitete u laboratoriju
- znati kako izgraditi sustav kontrole kvalitete u laboratoriju
- objasniti temeljne postavke vođenja projekta
- navesti kako pravilno objasniti i opisati rezultate umjeravanja/ispitivanja i predložiti izradu validacijskog protokola i izvještaja, priručnika za kvalitetu te radnih uputa
- pronaći i interpretirati informacije u korisnim nacionalnim i međunarodnim dokumentima (HRN EN ISO/IEC 17025, ILAC, EA, IUPAC, Eurolab, itd.)
- razumjeti važnost i zahtjeve za akreditaciju laboratorija
Literatura:
  1. 1. M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb 2003.
    2. P. De Bievre i H. Guenzler, Validation in Chemical Measurement, Springer-Verlag, Berlin 2005.
    3. P. De Bievre i H. Guenzler, Measurement Uncertainity in Chemical Analysis, Springer-Verlag, Berlin 2003.
1. semestar
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti