Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Diplomski rad

Šifra: 72928
ECTS: 20.0
Nositelji:
Izvođači: dr. sc. Sanja Frka Milosavljević - Seminar
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jednačak - Seminar
izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš - Seminar
dr. sc. Miranda Sertić - Seminar
dr. sc. Suzana Žunec - Seminar

prof. dr. sc. Tajana Begović - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Branimir Bertoša - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Željka Car - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Dominik Cinčić - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Marina Cindrić - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Nikola Cindro - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Morana Dulić - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Marijana Đaković - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Nives Galić - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Gordan Horvat - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Tomica Hrenar - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Adriana Kenđel - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Petra Kluger - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Davor Kovačević - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Snežana Miljanić - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Marko Močibob - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Markus Muttenthaler - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Juraj Nikolić - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Predrag Novak - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Ana Palčić - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Dijana Pešić - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Jana Pisk - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Josip Požar - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Ines Primožič - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Biserka Prugovečki - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Sanda Rončević - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Mirta Rubčić - Laboratorijske vježbe
Maja Sabol - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Željka Soldin - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Đani Škalamera - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Ivana Tartaro Bujak - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Vladislav Tomišić - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Krunoslav Užarević - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Darko Vušak - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 150
Seminar 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Diplomski rad
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti