Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Bioanorganska kemija

Šifra: 43979
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Uloga metala u biološkim sistemima. Biomineralizacija. Odnos strukture i uloge metaloproteina. Unos, prijenos i skladištenje metala u organizmima (metaloproteini i neproteini u ulozi prijenosa i skladištenja). Biološka uloga Fe, Co, Zn, Ni, Mo, W, V, Cr i Mn u metaloproteinima. Odabrani metaloproteini kao primjeri određenih katalitičkih mehanizama. Alkalijski i zemnoalkalijski metalni ioni: kataliza i regulacija. Alkalijski i zemnoalkalijski kationi kao elektroliti. Toksični metali i nemetali. Anorganski radionuklidi u dijagnostici i terapiji. Kemoterapija spojevima neesencijalnih elemenata.

ISHODI UČENJA:
- skicirati dijagrame molekulskih orbitala dvoatomnih vrsta; razlikovati primarnu, sekundarnu, tercijarnu i kvaternu strukturu proteina
- ralikovati procese biomineralizacije; objasniti procese nukleacije i rasta kristala
- objasniti osnovna svojstva transportnih sustava (metalnih iona); nabrojiti proteine koji sudjeluju u transportu i skladištenju metalnih iona; objasniti ulogu feritina
- usporediti Weissov i Paulingov model vezanja kisika; objasniti uzroke dijamagnetičnosti oksihemoglobina; skicirati aktivno mjesto deoksi i oksi forme molekule hemocijanina
- objasniti ulogu hemoproteina u prijenosu elektrona; skicirati Fe-S centre u proteinima
- razlikovati vitamine prema prostornoj građi i topljivosti u vodi/masti; razlikovati korinski i porfirinski prsten; usporediti kemijske reakcije u kojima sudjeluje kobalamin
- usporediti proteine koji sadrže bakrove i željezove ione; klasificirati proteine koji sadrže bakrove ione prema geometriji i sastavu aktivnog mjesta
- razlikovati ulogu cinkovih iona u proteinima te navesti primjere proteina s različitim ulogama
- objasniti ulogu Mo-ovisne nitrogenaze; skicirati aktivno mjesto nitrogenaze
- skicirati aktivno mjesto enolaze; skicirati EF-ruku; usporediti sintetske i prirodne ionofore; razlikovati ionske kanale i ionske pumpe
Literatura:
  1. W. Kaim, B. Schwederski, Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life, Wiley, Chichester, 1994, ISBN 0-471-94369-x.
  2. D. E. Fenton, Biocoordination Chemistry, Oxford University Press, Oxford, UK, 2002
  3. I. Bertini, H. B. Gray, E. I. Stiefel i J. S. Valentine, Biological Inorganic Chemistry, Univ. Science Books, Sausalito, California, SAD, 2007
  4. J.J.R. Frausto da Silva, R.J.P. Williams: The Biological Chemistry of the Elements: the Inorganic Chemistry of Life, Oxford Univ. Press, Oxford 1994, ISBN 0 19 855598 3
  5. R. M. Roat-Malone, Bioinorganic Chemistry, A Short Course, J. Wiley & Sons, New Jersey, USA, 2002
  6. http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
    http://www.proteopedia.org/wiki/index.php/Main_Page
1. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti