Dinamička meteorologija I

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Dinamička meteorologija I

Šifra: 199944
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak
Izvođači: Patrik Jureša , mag. phys.-geophys. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje temeljnih zakona statike, dinamike i kinematike suhe i vlažne atmosfere. Sagledavanje različitih tipova atmosferskih gibanja kao posljedica fizikalnih procesa na različitim prostorno-vremenskim skalama.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Opća saznanja o Zemlji i atmosferi.
2. Koncept česti zraka.
3. Tipovi ravnotežnih procesa.
4. Procesi u suhoj atmosferi.
5. Termodinamika suhog zraka, vodene tvari i vlažnog zraka.
6. Mjere vlažnosti zraka.
7. Procesi vlažnog i zasićenog zraka.
8. Hidrostatska ravnoteža.
9. Boussinesqova aproksimacija.
10. Vertikalne ćelije.
11. Fundamentalne i prividne sile.
12. Jednadžba gibanja u s sfernim koordinatama.
13. Analiza magnituda procesa u atmosferi.
14. Primitivne jednadžbe u sustavu s generaliziranom vertikalnom koordinatom.
15. Primitivne jednadžbe u izobarnom, izentropskom i sigma sustavu.

NAČIN UČENJA:
Praćenje nastave te učenje iz bilješki sa nastave. Proučavanje obavezne i preporučene dodatne literature. Rješavanje domaćih zadataka. Aktivno sudjelovanje u diskusiji rezultata domaćih zadaća.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja. Vježbe. Zadavanje samostalnih zadataka. Korištenje internetskih stranica. Korištenje intraneta. Konzultacije.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Pohađanje predavanja i vježbi te izrada domaćih zadaća.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje redovito pohađanje nastave, redovita izrada domaćih zadaća te pristupanje kolokviju.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Nakon ispunjenih uvjeta za potpis pristupa se pismenom ispitu. Nakon položenog pismenog ispita polaže se usmeni ispit.
Literatura:
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija:

Obavijesti