Zadaće u promicanju i osiguravanju kvalitete provode se na razini vodstva i odlučivanja, savjetovanja i nadzora te na izvršnoj i izvedbenoj razini. Sustav osiguravanja kvalitete na Fakultetu podrazumijeva suradnju tijela na svim razinama. Tijela odgovorna za osiguravanje kvalitete na razini vodstva i odlučivanja su dekan, Fakultetski kolegij i Fakultetsko vijeće, na razini savjetovanja povjerenstva i odbori Fakulteta, a na izvršnoj i izvedbenoj razini pročelnici odsjeka, odsječka vijeća i voditelji administrativno-stručnih službi Fakulteta. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom PMF-a odgovorno je za provođenje postupaka osiguranja i unapređenja kvalitete u svim područjima djelovanja Fakulteta. Ustroj sustava osiguravanja kvalitete propisan je Pravilnikom o osiguravanju kvalitete Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Fakultetsko vijeće PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, na temelju članka 43. stavka 1. Statuta PMF-a, donijelo je dokument Politika kvalitete na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu , koja je dio strateškog upravljanja visokim učilištem, a realizira se provedbom strategije, uključujući strateški program znanstvenih istraživanja. 

Misija i vizija Fakulteta 

Strateški dokumenti Fakulteta

Međunarodna dokumentacija i smjernice

Nacionalni propisi

Dokumentacija i propisi Sveučilišta i Fakulteta

Važne stranice