Obavijesti

Natječaj za stipendiju za studentsku...

Sveučilište u Zagrebu objavljuje natječaj za studentske razmjene u ak. god. 2024./2025. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene.

Natječaji za dodjelu stipendija iz sveučilišnih sredstava redovitim studentima Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u semestrima partnerskih sveučilišta za akademsku godinu 2024./2025. dostupni su na poveznicama:

Prvi dio natječaja:

https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-stipendiju-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20242025/

Drugi dio natječaja:

https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-stipendiju-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20242025-drugi-dio/

Autor: Marijana Šurina
Natječaj za Erasmus+ KA107 stručnu...

 

Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu raspisao je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ŠVICARSKOJ za RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 21.06.2021. do 30.04.2022.

Natječaj je ograničenog karaktera s obzirom na VRSTU PRAKSE - RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) i zemlju u kojoj se obavlja praksa: samo ŠVICARSKA.
Natječaj je namijenjen isključivo studentima Sveučilišta u Zagrebu čiji je fakultet prijavio ovu aktivnost kao prihvatljivu za svoje studente. Riječ je o sljedećih deset (10) fakulteta: Arhitektonski, Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Fakultet prometnih znanosti, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Filozofski fakultet - studenti 2 odsjeka: Odsjek za lingvistiku, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Geodetski fakultet, Građevinski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet - studenti 4 odsjeka: Biološki odsjek, Fizički odsjek, Geofizički odsjek, Matematički odsjek.

 

Tekst Natječaja i više informacija o uvjetima prijave dostupni su na mrežnim stranicama za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, poveznica.

 

Skrećemo pozornost da se prijave rade samo online. Student mora voditi brigu da dokumente pošalje fakultetskom ECTS-/koordinatoru za međunarodnu suradnju da ih on/ona dostavi najmanje 45 dana prije odlaska na stručnu praksu.

Autor: Admin 2 dekanat