Praktikum iz metodike nastave kemije 1

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum iz metodike nastave kemije 1

Šifra: 209338
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš
Izvođači: mr. sc. Marina Tašner - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Uvod u laboratorijski rad u školi (1): Skladištenje opasnih kemikalija u školi. Priprema i čuvanje otopina i reagensa. Pružanje prve pomoći. Mjere sigurnosti pri radu. Rad s plamenicima i otvorenim plamenom. Mjerenje temeljnih fizikalnih veličina. Uporaba računalnih programa za crtanje kemijskih aparatura i strukturnih formula. Obrazovne i strukturne baze podataka. Priprema nastavnih pomagala i materijala.
Različite nastavne cjeline (2): Fizikalna i kemijska svojstva tvari. Razdvajanje smjesa i izolacija tvari. Temeljni kemijski zakoni. Energija i kemijske promjene. Otopine i koloidni sustavi. Kemijska kinetika. Kemijska ravnoteža. Teorije kiselina i baza. Temeljni elektrokemijski pojmovi.

Metodologija rada: U početku praktikumske nastave (prva 3-4 tjedna) studenti svladavaju pravila laboratorijskog rada u školi te bivaju upoznati sa svojim praktikumskim obvezama i praktikumskim nastavnim ciljevima. Nakon toga (5-15 tjedan nastave) primjenjuju usvojena znanja i vještine. To se postiže tako da svaki student mora na temelju zadanog ili odabranog pokusa (ili više njih) odrediti koje će obrazovne ishode, i u kojoj nastavnoj cjelini (ili jedinici), ostvariti. Pri tome student mora odrediti obrazovna postignuća koja učenici nužno moraju imati prethodno usvojena da bi mogli sudjelovati u planiranom nastavnom satu. Student mora pripremiti pokuse, uvježbati ih izvesti, osmisliti nastavni sat i potom sve prezentirati ostalim članovima skupine. Obvezno je izraditi radni list, plan ploče i prikladnu power-point prezentaciju. Tijekom izlaganja ostali studenti i nastavnik procjenjuju, a kasnije i komentiraju, metodičku i didaktičku uspješnost prikazanog nastavnog sata i izlaganja.

ISHODI UČENJA:
1_ Prema odabranom nastavnom cilju odabrati (osmisliti) pokus na kojem će izgraditi nastavni sat učenja otkrivanjem.
2_ Predvidjeti mjere opreza kojih se treba pridržavati tijekom izvođenja odabranog (zadanog) pokusa.
3_ Izraditi didaktičke materijale potrebne za planirani nastavni sat (radne listove, plan ploče, slike, crteže, modele...).
4_ Povezati odabrane nastavne ciljeve i ciljana obrazovna postignuća s opažanjima iz pokusa.
5_ Preraditi zadani pokus i izvesti ga s jednostavnijim priborom i s manje kemikalija.
6_ Predvidjeti potrebna učenička predznanja i vještine neophodne za sudjelovanje u planiranom nastavnom satu.
7_ Kritički se, u didaktičkom i metodičkom smislu, osvrnuti na vlastiti, i na tuđi, prikaz zamišljenog nastavnog sata.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Metodika nastave kemije 1
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti