Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika 1

Šifra: 38808
ECTS: 8.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Petar Žugec
Izvođači: Ivan Jakovac - Auditorne vježbe
Luka Matijević - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
.Uvod: osnovni matematički aparat (vektori, derivacije, integrali), fizikalni modeli, veličine, jedinice. 2. Gibanja: položaj (koordinatni sustavi), brzina, ubrzanje. Jednoliko gibanje po pravcu, jednoliko ubrzano gibanje, slobodni pad, kosi hitac, gibanje po kružnici. 3. Newtonovi zakoni: sile i međudjelovanje, prvi Newtonov zakon, drugi Newtonov zakon, treći Newtonov zakon, (ne)inercijalni sustavi, 4. Temeljne sile u prirodi: gravitacijska, elektromagnetska, jaka i slaba nuklearna, teorije ujedinjenja. 5. Izvedene sile: dodirne sile, elastična sila, napeost niti, trenje. 6. Rad i kinetička energija: rad, kin. energija, snaga. 7. Potencijalna energija i očuvanje energije: konzervativne i nekonzervativne sile, zakon očuvanja energije, sila i potencijalna energija, gravitacijska potencijalna energija. 8. količina gibanja, sudari: količina gibanja i impuls sile, očuvanje količine gibanja, sudari, središte mase i vanjske sile, kutna količina gibanja, zakretni moment, težište. 9. Vrtnja krutog tijela: kutna brzina i ubrzanje, energija vrtnje, moment tromosti, zakretni moment, kutno ubrzanje, kutna količina gibanja, očuvanje kutne količine gibanja, kotrljanje bez klizanja. 10. Harmonički oscilator: masa na opruzi, vlastita frekvencija, energija oscilatora, tjerani oscilator, uvjeti rezonancije, matematičko njihalo. 11. Električni naboj, Coulombova sila i električno polje. 12. Energija električnog polja, Električni potencijal, 13. Električni dipol, polarne molekule, inducirani el. dipol, dielektrici. 14. Kapacitet kondenzatora, kondenzator s dielektrikom. 15. Električna struja, Ohmov zakon, Kirchoffovi zakoni, krugovi istosmjerne struje. 16. Magnetizam, permanentni magneti, magnetsko polje struje, Lorentzova sila. 17. Magnetsko polje u tvarima. 18. Elektromagnetska indukcija. 19. Induktivitet, energija magnetskog polja. 20. Titranja u sustavu s više čestica: niz čestica soprugama, svojstva modova, primjeri modova, titranje kontinuuma. 21. Putujući valovi: matematički opis, transverzalni i longitudinalni valovi, energija valnog gibanja, refleksija i transmisija vala, ravni valovi.

ISHODI:
- prikazati gibanja, brzine i ubrzanja u Kartezijevom i cilindričnom koordinatnom sustavu.
- primijeniti Newtonove zakone na rješavanje gibanja u mehaničkim sustavima
- izračunati djelovanje gravitacijske sile
- izračunati djelovanje elastične sile i harmonijski potencijal
- razlikovati statičko, dinamičko i trenje kotrljanja
- koristiti pojmove rada, energije, količine gibanja te zakone očuvanja u rješavanju problema
- prikazati vrtnju krutog tijela i izračunati dinamiku vrtnje,
- postaviti jednadžbu gibanja harmonijskog oscilatora
- identificirati frekvenciju, energiju, rezonanciju harmonijskog oscilatora
- izračunati djelovanje Coulombove silu, električno polje, potencijal
- objasniti električni dipol
- izračunati kapacitet kondenzatora, bez dielektrika i s njime.
- opisati električno polje u dielektriku
- Rješavati jednostavnije strujne krugove (Ohmov i Kirchoffovi zakoni)
- definirati magnetsko polje, energiju, Lorentzovu silu,
- izračunati polje naboja u gibanju
- objasniti zakon elektromagnetske indukcije
- računati krugove izmjenične struje
- primijeniti kompleksni prikaz za proračun faznih odnosa struje i napona
Literatura:
  1. H. D. Young, R. A. Freedman: Sears and Zemansky's University Physics, 11. izd., Addison Wesley, Reading 2004.
  2. J. Herak: Osnove kemijske fizike, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb 2001.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti