REPOZITORIJ

...


Rokovi i informacije o upisu

Upisi na sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije Fizičkog odsjeka te sveučilišni prijediplomski studij Geofizičkog odsjeka odvijat će se online u tri koraka putem poveznice https://upisi.pmf.hr. Za prijavu se može koristiti AAI@EduHr identitet ili adresa elektroničke pošte navedena u sustavu Postani student.

Važno: Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student, stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere i po potrebi promijene podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podatcima o prebivalištu.

 1. Prijava za upis: srijeda 21. rujna 2022. od 8 h do 11 h

Kandidati trebaju učitati:
 

 • osobnu fotografiju koja zadovoljava ove uvjete
 • fotografiju vlastoručnog potpisa prema ovom primjeru, poželjno je koristiti deblji flomaster plave ili crne boje
 • fotografiju prednje i stražnje strane osobne iskaznice
 • potvrdu o ispisu, ako su prethodno već studirali
 • potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja, ako je kandidatu utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više

 

 1. Ispunjavanje osobnih podataka na Studomatu: 21. rujna 2022. do 15 h

U ovom koraku kandidati će na Studomatu (koristeći za prijavu AAI korisničke podatke izdane od strane PMF-a, koje će preuzeti u aplikaciji), u izborniku Podaci o studentu-->Osobni podaci, ispuniti osobne podatke prema Uputama o izmjeni osobnih podataka.

 

 

 1. Dostava potvrda o uplati upisnine i participacije u troškovima studija: do četvrtka 22. rujna 2022. do 12 sati

Za uplatu upisnine i/ili participacije nužno je koristiti podatke koje će kandidati dobiti u aplikaciji.

Upisnina iznosi 400,00 kuna.

Kandidati, koji su već studirali na preddiplomskom ili integriranom studiju, plaćaju participaciju u troškovima studija u iznosu od 8.400,00 kuna. Participacija se može platiti u cijelosti ili na tri rate po 2.800,00 kuna.
Potvrde o uplatama potrebno je u roku od 24 sata, od zaprimanja podataka za plaćanje, učitati u aplikaciju za upise.

 

Nakon uspješno obavljenog upisnog procesa, potvrda o upisu na studij može se zatražiti preko Studomata. U izborniku Potvrde izaberite Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom. Dobit ćete je elektroničkom poštom, kojoj pristupate prijavom s AAI korisničkim podacima, izdanim od PMF-a, na https://outlook.office.com. U trenutku kad se podaci među sustavima sinkroniziraju, moći ćete zatražiti potvrdu i preko sustava e-Građani.


Fakultet će zatražiti izdavanje studentskih iskaznica. 
Podjela studentskih iskaznica bit će nakon uvodnog predavanja 30. rujna 2022. godine.

Pri preuzimanju iskaznice potrebno je predati:

 • svjedodžbu o državnoj maturi
 • potpisana dva primjerka ugovora o studiranju, preuzetog u aplikaciji
 • ispisnicu (studenti koji su već studirali na preddiplomskom ili integriranom studiju)
 • potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja (studenti kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više)

 

 

POSTUPAK PODNOŠENJA MOLBE ZA PRIJELAZ NA FIZIČKI I GEOFIZIČKI  ODSJEK

Molba za prijelaz na studij podnosi se putem Ureda za studente Fizičkog odsjeka. Molbu studenti predaju  do 15. rujna 2022. godine. Obrazac za molbu  se preuzima  u izborniku Ured za studente/Obrasci.


Osim ispunjene i potpisane molbe student prilaže:

 • ovjereni  nastavni plan i program s prijašnjeg studija
 • potvrdu o uplati

Pri popunjavanju opće uplatnice (iznos od 500,00 kn) treba navesti:
Primatelj: Prirodoslovno‐matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
        IBAN: HR5823600001101522208

Model: 00

FIZIKA - Poziv na Broj: 604060-104 - OIB studenta;

GEOFIZIKA - Poziv na broj: 604060-109 - OIB studenta

Opis plaćanja:  molba za prijelaz na Fizički / Geofizički odsjek

 

Nakon pozitivnog rješenja molbe student  za upis prilaže :

 • Svjedodžba o maturi
 • Dvije fotografije formata 4 cm x 6 cm
 • Potvrda o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
 • Domovnica (moguće donijeti i domovnicu iz sustava e-građani)
 • Rodni list (moguće donijeti i rodni list iz sustava e-građani)
 • Kopiju uplatnice u visini od 2800,00 kn  (1. rata školarine; puna školarina iznosi 8400,00 kn )
 • Ispisnicu