PODACI ZA UPLATU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U ZAGREBU
FIZIČKI ODSJEK
 

- podaci za uplatu -

 

UPLATITELJ: PREZIME I IME (obavezan podatak)
 

PRIMATELJ: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U ZAGREBU
HORVATOVAC 102A
10000 ZAGREB


BROJ RAČUNA PRIMATELJ (ŽIRO-RAČUN): 2360000-1101522208

Za uplate od 01.01.2013. umjesto žiro računa IBAN:
HR5823600001101522208
 

MODEL: HR00
 

POZIVI NA BROJ ZA STUDENTE FIZIČKOG ODSJEKA :

 

 • ŠKOLARINA I ECTS BODOVI: 503627-104-OIB STUDENTA
 • TROŠKOVI UPISA: 604070-104-OIB STUDENTA
 • DIPLOME I PROMOCIJA: 604040-000-OIB STUDENTA
 • MOLBE, TROŠKOVI ISPISA I PRIJEPIS OCJENA: 604060-104-OIB STUDENTA
 • NAKNADNI UPIS I OSTALE POTVRDE: 604060-104-OIB STUDENTA
 • POTVRDA I DUPLIKAT POTVRDE O ODGOVARAJUĆEM AKADEMSKOM NAZIVU: 604060-104-OIB STUDENTA
 • IZDAVANJE NOVE STUDENTSKE ISKAZNICE : 604018-104-OIB STUDENTA

 

POZIVI NA BROJ ZA STUDENTE GEOFIZIČKOG ODSJEKA :

 

 • PREDDIPLOMSKE ŠKOLARINE I ECTS BODOVI: 503621-109-OIB STUDENTA
 • DIPLOMSKE ŠKOLARINE I ECTS BODOVI: 503624-109-OIB STUDENTA
 • RAZREDBENI POSTUPAK: 604020-109-OIB STUDENTA
 • TROŠKOVI UPISA : 604070-109-OIB STUDENTA
 • DIPLOME I PROMOCIJA: 604040-000-OIB STUDENTA
 • MOLBE, TROŠKOVI ISPISA I PRIJEPIS OCJENA: 604060-109-OIB STUDENTA
 • OSTALE POTVRDE: 604060-109-OIB STUDENTA
 • POTVRDA I DUPLIKAT POTVRDE O ODGOVARAJUĆEM AKADEMSKOM NAZIVU: 604060-109-OIB STUDENTA
 • IZDAVANJE NOVE STUDENTSKE ISKAZNICE : 604018-109-OIB STUDENTA

 


Repozitorij