Repozitorij

PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TIJEKOM STUDIJA

Za studente Prirodoslovno-matematičkog fakulteta nadležan je tim u sastavu:
Dr. Marija Posavec, ms. Kristina Klanfar, bacc.med.techn

Služba za školsku i sveučilišnu medicinu
Nastavni zavod za javno zdravstvo
„Dr. Andrija Štampar“
Tel: +385 1 3780 444
E-mail: kristina.klanfar@stampar.hr
Mirogojska cesta 16
HR-10000 Zagreb
www.stampar.hr

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TIJEKOM STUDIJA
Liječnik opće medicine, stomatolog i ginekolog:
DZ ZAGREB, CENTAR; Runjaninova 4 (tel. 01/3780-444)
DZ ZAGREB, ZAPAD; Prilaz Baruna Filipovića 11 (tel. 01/3780-444)
DZ ZAGREB, ISTOK; Grižanska 4 (tel. 01/296-0444).

HITNA MEDICINSKA POMOĆ: tel. 194 ili 112.

DEŽURNE BOLNICE U ZAGREBU
Klinika za traumatologiju; Draškovićeva 19; 01/4697-000
Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za psihijatriju
Centar za krizna stanja; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388888; 01/2421-603
i druge dežurne bolnice (http://www.kartazagreba.net/dezurne-bolnice-zagreb).

Studenti koji zadrže izabrane liječnike u mjestu stalnog prebivališta tijekom studija u Zagrebu imaju pravo samo na HITNU MEDICINSKU POMOĆ (tel. 194).