...


NATJEČAJI ZA UPIS

Upisi na sveučilišni diplomski studij fizika-geofizika

Prijave za razredbeni postupak primaju se 26. i 27. rujna 2023. u Uredu za studente Fizičkog odsjeka.

Prijave se podnose na posebnom obrascu koji se može dobiti u Uredu za studente ili ga možete skinuti OVDJE.

Prijavi treba priložiti sljedeće isprave:

  • domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti), može i ovjerena preslika ili elektronički zapis.
  • rodni list, može i ovjerena preslika ili elektronički zapis.
  • svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija
  • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka iznose 35 € (263,71 kn) i uplaćuju se na IBAN PMF-a: HR5823600001101522208, uz model 00, opis plaćanja "Za razredbeni postupak diplomskog studija" i poziv na broj Geofizičkog odsjeka: 604020-109, nakon poziva na broj napisati svoj OIB
  • prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija

Nepotpune prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Izbor pristupnika za upis obavlja se na osnovi rezultata razredbenog postupka iskazanih na rang-listi. Detalji razredbenog postupka mogu se naći na internetskoj stranici Geofizičkog odsjeka (http://www.pmf.unizg.hr/geof/nastava/diplomski). Pravo na upis steći će jedino studenti koji su prešli razredbeni prag.

UPISI će se provoditi 5. i 6. listopada 2023. u Uredu za studente FIZIČKOG ODSJEKA od 10 do 13 sati

Na upise je potrebno donijeti:

  • jednu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm),
  • potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice
  • kopiju uplatnice na ime troškova studija u iznosu od 60 € (452,07 kn) (IBAN PMF-a: HR5823600001101522208, model: 00, opis plaćanja: "Za upis na diplomski studij", poziv na broj: 604070-109), nakon poziva na broj upisati svoj OIB.

Pristupnici koji ne dođu na upis, odnosno ne upišu se u roku definiranom na rang-listi gube pravo upisa na diplomski sveučilišni studij, a to pravo stječu pristupnici koji slijede na rang-listi, ako su prešli razredbeni prag, sve dok se ne popuni upisna kvota ili ne istekne rok upisa.

 


Obavijesti

Repozitorij