Repozitorij

Raspored nastave

 

Raspored ljetnog semestra za akademsku godinu 2023/24.

 

Studij fizika; smjer: nastavnički
Studij fizika i kemija; smjer: nastavnički
Studij fizika i informatika; smjer: nastavnički
Studij fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Studij fizika; smjer: istraživački
Studij geofizika
Raspored po prostorijama
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Raspored zimskog semestra za akademsku godinu 2023/24.

 

Studij fizika; smjer: nastavnički
Studij fizika i kemija; smjer: nastavnički
Studij fizika i informatika; smjer: nastavnički
Studij fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Studij fizika; smjer: istraživački
Studij geofizika
Raspored po prostorijama
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Raspored ljetnog semestra za akademsku godinu 2022/23.

 

Studij fizika; smjer: nastavnički
Studij fizika i kemija; smjer: nastavnički
Studij fizika i informatika; smjer: nastavnički
Studij fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Studij fizika; smjer: istraživački
Studij geofizika
Raspored po prostorijama
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Raspored zimskog semestra za akademsku godinu 2022/23.

 

Studij fizika; smjer: nastavnički
Studij fizika i kemija; smjer: nastavnički
Studij fizika i informatika; smjer: nastavnički
Studij fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Studij fizika; smjer: istraživački
Studij geofizika
Raspored po prostorijama
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Raspored ljetnog semestra za akademsku godinu 2021/22.

 

Studij fizika; smjer: nastavnički
Studij fizika i kemija; smjer: nastavnički
Studij fizika i informatika; smjer: nastavnički
Studij fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Studij fizika; smjer: istraživački
Studij geofizika
Raspored po prostorijama
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Raspored zimskog semestra za akademsku godinu 2021/22.

 

Studij fizika; smjer: nastavnički
Studij fizika i kemija; smjer: nastavnički
Studij fizika i informatika; smjer: nastavnički
Studij fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Studij fizika; smjer: istraživački
Studij geofizika
Raspored po prostorijama
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Raspored ljetnog semestra za akademsku godinu 2020/21.

 

Studij fizika; smjer: nastavnički
Studij fizika i kemija; smjer: nastavnički
Studij fizika i informatika; smjer: nastavnički
Studij fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Studij fizika; smjer: istraživački
Studij geofizika
Raspored po prostorijama
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Raspored zimskog semestra za akademsku godinu 2020/21.

 

Studij fizika; smjer: nastavnički
Studij fizika i kemija; smjer: nastavnički
Studij fizika i informatika; smjer: nastavnički
Studij fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Studij fizika; smjer: istraživački
Studij Geofizika
Raspored po prostorijama
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Raspored ljetnog semestra za akademsku godinu 2019/20.

 

Studij fizika; smjer: nastavnički
Studij fizika i kemija; smjer: nastavnički
Studij fizika i informatika; smjer: nastavnički
Studij fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Studij fizika; smjer: istraživački
Studij Geofizika
Raspored po prostorijama
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Raspored zimskog semestra za akademsku godinu 2019/20.

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Raspored ljetnog semestra za akademsku godinu 2018/19.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Raspored zimskog semestra za akademsku godinu 2018/19.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raspored ljetnog semestra za akademsku godinu 2017/18.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Raspored zimskog semestra za akademsku godinu 2017/18.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------