URED ZA PROJEKTE

 
KONTAKT INFORMACIJE:
 
URED ZA PROJEKTE
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET, FIZIČKI ODSJEK
Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb
Ured: 002 (prizemlje)
projekti@phy.hr
 
Ozana Čelan, dipl. ing.
ocelan.phy@pmf.hr
Telefon: +385 1 460 5679
Telefon kućni: 5679
Lucija Kardaš, mag. soc.
Telefon: +385 1 460 5512
Telefon kućni: 5512
 
 
 
 

 

Obrasci i drugi dokumenti dostupni su na intranetu


Prezentacije i dokumenti

Otvoreni natječaji

Obavijesti

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

           https://hrzz.hr/    

 

   

ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI U TIJEKU

Godina početka

Naslov, akronim i poveznica

Voditelj

Izvor financiranja

Trajanje (mjeseci)

2024 Istraživanje utjecaja mikro-topografije i galvanotropije na in-vitro vođenje aksona na 3D strukturiranim foto-kapacitivnim substratima Vedran Đerek

MZO 

Hrvatsko - austrijski projekt

24
2024 Od PDJ do dubokog učenja: napredna obrada medicinskih slika Andrej Novak

MZO 

Hrvatsko - austrijski projekt

24
2024 Ugađanje magnetskog uređenja osnovnog stanja EuCd2As2 spojevima putem vakancija Mario Novak

MZO 

Hrvatsko - austrijski projekt

24
2023 Funkcionalni kompleksni materijali: elektronski podsustavi i valne funkcije Neven Barišić HRZZ (IP) 60
2023 Precizna digitalizirana spektroskopija u fundamentalnim istraživanjima u subatomskoj fizici i primjenama Damir Bosnar HRZZ (IP) 60
2023 Relativistička nuklearna višečestična teorija u doba opažanja raznovrsnih signala (RELANUM) Nils Paar HRZZ (IP) 60
2023 Evolucija složenih magnetskih i polarnih uređenja iz jednostavnih 2D podstruktura u slojevitim hibridnim organsko-anorganskim halogenometalatima Damir Pajić HRZZ (BILATERALNI - SLO) 60
2023 Slojeviti hibridni metalo-organski perovskiti: suodnos strukture i magnetizma Damir Pajić

MZO 

Hrvatsko - slovenski projekt

24
2023 Many-body localization in two-dimensional quasiperiodic systems - 2D-MBL-QPsyst Antonio Štrkalj

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) - Postdoctoral Fellowships 

(Horizon Europe)

48
2021 Efekt kvantnog tuneliranja: dinamika molekula s kvantnim jezgrama (QuanTunMol) Marko Tomislav Cvitaš HRZZ 48
2021 Kolektivna pobuđenja i lokalna struktura u nekonvencionalnim supravodičima (CELUS) Damjan Pelc HRZZ 60
2020 Mikro i nano-strukture za 3D opto-bioelektroniku (3Doptobio) Vedran Đerek HRZZ 60
2020 Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased human tissues (ANEUPLOIDY) Nenad Pavin HORIZON 2020 (ERC SYNERGY) 72
2019 Exotic Nuclear Structure and Dynamics (ExoNSD)

Tamara Nikšić

(Kosuke Nomura)

HRZZ TT 60
2019 Gluonsko zasićenje u visoko energetskim proton-jezgra sudarima – istraživanje novih fenomenoloških smjernica (SAT-PHENO) Sanjin Benić HRZZ 60
2015 Znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentaciju Liejevih algebri (QuantiXLie) - centar Hrvoje Buljan i Pavle Pandžić MZO I EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 120
ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI - ZAVRŠENO
Godina početka Naslov, akronim i poveznica Voditelj Izvor financiranja Trajanje (mjeseci)

2021

Centar za napredne materijale i nanotehnologiju (CAMeN)

Krešo Zadro

Europski strukturni i investicijski fondovi

30

2021

Ortho-positronium decay and the search for CP and CPT violation in leptonic sector (OPSVIO)

Ivica Friščić

HORIZON 2020

(Widening Fellowships)

24

2020 Topološke fotoničke strukture: linearna i nelinearna propagacija svjetlosti Hrvoje Buljan MZO 24
2020 Varijante u repetitivnim strukturama višeg reda u centromernim i NBPF dijelovima genoma čovjeka i viših primata (HORVAR) Matko Glunčić HRZZ 48

2020

Ravnoteža sila i momenta sila u diobenom vretenu (SpindleForceBalance)

Nenad Pavin

HRZZ

48

2020

Interplay of structure, spin, and orbital order in perovskite cuprates and titanates (INSPINOR)

Miroslav Požek

Zaklada Alexander von Humboldt

36

2019

Educated search for high-temperature superconductivity in novel electronic materials

Neven Barišić

HRZZ Hrvatsko - švicarski program suradnje

24

2019

Razvoj studija fizike uz primjenu HKO (FizKO)

Mirko Planinić

MZO

36

2019

Ispitivanje hipertermijskog i MRI dijagnostičkog potencijala magnetskih nanočestica na bazi oksida željeza

Miroslav Požek

MZO - Hrvatsko - srpski bilateralni projekti

24

2019

Alati primijenjene matematičke analize u modeliranju biofizičkih fenomena

Davor Horvatić

MZO - Hrvatsko - srpski bilateralni projekti

24

2019

Jednoslojni polarimetar gama zračenja za primjene u medicinskom oslikavanju i za temeljna istraživanja u fizici (SiLGaP)

Mihael Makek

HRZZ - Program znanstvene suradnje

44

2018

Sulfasoli: nova generacija kompleksnih funkcionalnih materijala

Denis Sunko

HRZZ

48

2018

Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: Microscopic theory of nuclear fission

 Dario Vretenar

MZO

24

2018

Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: New quantum phenomena in type-II Weyl semimetals

Mario Novak

MZO

24

2018

Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: Insight into thermosalient phenomenon of molecular crystals – one step closer to revealing the jumping mystery using the high-temperature AFM and hightemperature FTIR

Željko Skoko

MZO

24

2018

Bilateralna suradnja Hrvatske i Austrije: Istraživanje termoodskočnih kristala pod djelovanjem tlaka

Željko Skoko

MZO

24

2018

Centar za Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava (CeNIKS)

Mihael Srđan Grbić

Europski fond za regionalni razvoj

18

2018

Kvantificiranje neodređenosti u okviru nuklearnih energijskih funkcionala gustoće (NucEDF)

Tamara Nikšić

HRZZ

48

2018

Temeljna eketronska svojstva novih kvantnih materijala: bezmaseni i korelirani fermioni

Ivan Kokanović

HRZZ

48

2018

Demistificiranje dvočestičnih korelacija u pp sudarima s nadograđenom komorom vremenske projekcije (TPCwithTPC)

Mirko Planinić

HRZZ

48

2018

Mikroskopska istraživanja induciranih faza u jako koleliranim elektronskim sustavima (MicroS)

Miroslav Požek

HRZZ

48

2018

Elektroni, kaoni i neutroni u preciznim mjerenjima svojstava hadrona i jezgara

Damir Bosnar

HRZZ

48

2018

Utjecaj uključivanja istraživačkih učeničkih pokusa u srednjoškolsku nastavu fizike na razvoj znanstvenog zaključivanja i konceptualnog razumijevanja (INVESTIGATE)

Maja Planinić

HRZZ

48

2017 Sintetička magnetska polja uz međudjelovanja i anyoni Hrvoje Buljan HRZZ 48

2017

The Janus-face of the localized carrier in cuprates: Generating the pseudogap and high temperature superconductivity (TheONE)

Neven Barišić

HORIZON 2020 (ERC-COG)

60

2017

Kolektivni efekti, tunelirajući i topološki transport u novim nanospojevima (C3TiNN)

Danko Radić

HRZZ

48

2017

Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica

Amon Ilakovac

HRZZ

48

2017

Znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri (QuantixLie)

Hrvoje Buljan i Pavle Pandžić

MZO I EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

60

2017

Applications of Fast Pulse Digitizers in Positron Emission Particle Tracking Systems 

Damir Bosnar

International Atomic Energy Agency

48