Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika neuređenih sustava

Šifra: 50845
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Pajić
Izvođači: prof. dr. sc. Damir Pajić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Red - nered: pravilo i stupanj urenenja, parametar reda/nereda
Stakla: oksidna, metalna i spinska stakla, neuralne mreže.
Fraktali: fraktalna dimenzija, fraktalni uzorci u prirodi, nasumični hod i fraktali.
Perkolacija: perkolacijska granica, korelacijska duljina, pojave na perkolacijskim nakupinama.
Seminar: studenti samostalno proučavaju pojedine neurenene sustave
Literatura:
  1. 1. N.E. Cusak, The Physics of Structurally Disordered Matter, Adam Higler, Bristol, 1988.
    2. A. Bunde, S.Havlin , Eds., Fractala and Disordered Systems, Springer, Berlin, 1996.,
    3. D. Stauffer, A. Aharony, Introduction to Percolation Theory, Taylor& Francis, London, 1992.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Statistička fizika
8. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti