Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Moderne astrofizičke tehnike

Šifra: 133954
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Neven Tomičić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Moderne astrofizičke tehnike je upoznavanje studenata s metodologijom suvremene opažačke astrofizike, a posebno s tehnikama vezanim uz obradu slika (eng. Image processing). Osim astrofizičkih primjena, takve tehnike su temeljne i u drugim granama fizike (fizika čvrstvog stanja, atomska i molekulska fizika, primjenjena fizika poput metalurgije), ali i interdisciplinarnim znanostima poput genetike, medicinske fizike i biofizike.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme;
2.4. primijeniti postojeće modele za razumijevanje i objašnjenje novih eksperimentalnih pojava i podataka samostalno provoditi numeričke proračune na osobnom računalu uključujući razvoj jednostavnih programa;
2.6. samostalno izvoditi eksperimente koristeći standardne tehnike te opisati, analizirati i vrednovati dobivene podatke

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu;

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova;

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Moderne astrofizičke tehnike student će biti sposoban:
1. Opisati temeljne principe obrade slika te samostalno koristiti osnovne tehnike obrade slika;
2. Pravilno interpretirati astrofizičke podatke dobijene obradom slika;
3. Samostalno procijeniti koja spektroskopska i fotometrijska tehnika je optimalna za opis različitih svojstava zvijezda i galaksija;
4. Samostalno provoditi numeričke proračune i simulacije vezane uz fotometrijska i spektroskopska opažanja u astrofizici;

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Uvod u obradu slika (CCD kamere, sigal, šum, "flat field", bias)
2. Aperturna fotometrija (obrada slike iz prve vježbe)
3. "Point-spread function" fotometrija na skupu zvijezda (Hertzsprung Russel dijagram, izračun starosti, metaliciteta, udaljenosti skupa)
4. Profili galaksija (eliptične i spiralne, de Vaucouleurs i Sersic profili)
5. Spektrofotometrija (prilagođavanje spektralne energetske distribucije, proračun zvjezdane mase, starosti, galaksije, brziine stvaranja zvijezda, mase i luminoziteta prašine)
6. Niskorezolucijska spektroskopija (proračun disperzija brzina, profili linija, proračun mase središnje supermasivne crne rupe u galaksijama)
7. Visokorezolucijska spektroskopija (ekvivalentne širine, atmosferski parametri, efektivna temperatura iz zvjezdanih spektara)
8. Jata galaksija (Voronoi teselacija)

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati predavanja i vježbe, aktivno sudjelovati u izvođenju praktičnih vježbi i predavati pisana izvješća o izvedenim vježbama.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti koji su izvršili sve obaveze tijekom semestra pristupaju završnom usmenom ispitu. Konačna ocjena temelji se na praćenju studentskog rada tijekom nastave i pokazanom znanju na završnom ispitu.
Literatura:
  1. P. Lena, F. Lebrun & S. Lyle: Observational Astrophysics, Springer, 2010
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Klasična elektrodinamika
Položen : Kvantna fizika
Položen : Statistička fizika
9. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti