Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Medicinska fizika

Šifra: 50844
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Bokulić
Izvođači: doc. dr. sc. Tomislav Bokulić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Metode dozimetrije fotonskih i elektronskih snopova. Principi oslikavanja raspodjele aktiviteta u
nuklearnoj medicini (gama kamera, SPECT, PET) i radiološkoj dijagnostici (CT). Principi i
primjena magnetske rezonancije (MR) u medicini. Standardna klinička radioterapija (rentgen,
kobalt, linearni akcelerator). Posebne metode u radioterapiji: začenje cijeloga tijela,
stereotaksijska radiokirurgija (gamma knife), oftalmički aplikatori. Zaštita od zračenja. Fizikalni
temelji i primjena ultrazvuka u medicini. Termografija kao neinvazivna dijagnostička metoda
Literatura:
 1. Vrtar M. Medicinska fizika. Interna skripta fizičkog odsjeka PMF-a, Zagreb 2004.
  (dostupna za fotokopiranje od strane autora)
 2. 1. Podgorsak E.B. Review of radiation oncology physics, IAEA, Vienna, Austria 2003.
  2. Cherry S.R., Sorenson J.A., Phelps M.E. Physics in nuclear medicine, 3rd ed. Saunders, An
  Imprint of Elsevier Science, USA 2003.
  3. Bushberg J.T., Seibert J.A., Leidholdt E.M., Boone J.M. The essential physics of medical
  imaging. Williams & Wilkins, Baltimore 1995.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 4
8. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti