Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodička praksa nastave fizike 1

Šifra: 96928
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katarina Jeličić
Izvođači: Karolina Matejak Cvenić , v. pred. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 2
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Praktično pripremiti studente za rad u nastavi fizike u osnovnim i srednjim školama.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:
1. Znanje i razumijevanje
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike, tehnike i informatike te suvremenih nastavnih metoda
2. Primjena znanja i razumjevanja
2.8. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
2.9. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživački usmjerene nastave fizike
3. Stvaranje prosudbi
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike, tehnike i informatike u skladu s nastavnim programima
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
1. pripremiti nekoliko nastavnih sati iz fizike za osnovnu i srednju školu,
2. demonstrirati primjenu interaktivnih nastavnih metoda u razredu,
3. demonstrirati primjenu metodičkih načela i nastavnih vještina u razredu,
4. demostrirati sposobnost organizacije rada u razredu,
5. analizirati nastavne satove kolega i mentora.

SADRŽAJ PREDMETA:
1. Hospitiranje u školi i konzultacije s nastavnikom mentorom (20 sati).
2. Izvođenje probnih i ispitnih satova i njihova analiza (10 sati).
3. Održavanje i slušanje seminara o odgledanim i održanim satovima, analiza snimljenih satova (30 sati).

OBVEZE STUDENATA:
Studenti su obvezni redovito pohađati hospitacije, održati nekoliko probnih i jedan ispitni sat u školi, te održati seminar o svojim satovima pred drugim studentima.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:
Ocjena se formira na temelju ocjene seminara.
Literatura:
  1. Bilo koji komplet odobrenih udžbenika iz fizike za osnovnu (7. i 8. r.) i srednju školu (1, 2, 3. i 4. r.).
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti