Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodička praksa nastave tehnike

Šifra: 63182
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Željko Skoko
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 90
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Razvoj i evaluacija kompetencija budućih nastavnika tehnike za provođenje nastave.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumjevanje
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike, tehnike i informatike te suvremenih nastavnih metoda
1.6. integrirati stručna znanja iz fizike, tehnike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. Primjena znanja i razumjevanja
2.5. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
2.7. pripremiti, izvesti i interpretirati praktične vježbe iz tehničke kulture
2.8. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
2.10. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj školi u skladu s nastavnim planom i programom za tehničku kulturu
2.11. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj školi u skladu s nastavnim planom i programom za informatiku
2.12. primjenjivati efikasne i primjerene metode praćenja i vrednovanja rada i napredovanja učenika
3. Stvaranje prosudbi
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike, tehnike i informatike u skladu s nastavnim programima
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
5. Sposobnost učenja:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Studenti će moći:
1. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj školi u skladu s nastavnim planom i programom za tehničku kulturu i informatiku
2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi tehnike i informatike u skladu s nastavnim programima
3. pripremiti, izvesti i interpretirati praktične vježbe iz tehničke kulture
4. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
5. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Studenti u manjim grupama hospitiraju kod odabranih mentora u osnovnim školama, analiziraju s mentorom odslušane satove (35 sati).
2. Pripremaju za samostalno izvođenje nastave, te izvode po tri probna blok-sata u razredu koje analiziraju s mentorom (45 sati).
3. Ako su nakon toga, po mišljenju mentora, spremni za javni sat (ispitni sat), pristupaju izvođenju javnog blok-sata, kojem prisustvuje i metodičar s fakulteta, te ostali studenti (10 sati).

OBVEZE STUDENATA:

Redovito pohađanje hospitacija, priprema i izvođenje probnih satova, aktivno sudjelovanje u raspravama, ispitni sat.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjena se formira prema sljedećim elementima: aktivno sudjelovanje u raspravama (5%), pisane pripreme za nastavu (25%), ispitni sat (70%).
Literatura:
  1. Udžbenici iz tehničke kulture i informatike za osnovnu školu
  2. Internet, Dječja enciklopedija
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Metodika nastave tehnike
10. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti