Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metode tomografske rekonstrukcije u medicini

Šifra: 205477
ECTS: 0.0
Nositelji: dr. sc. Darko Grošev - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Darko Grošev - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 14
Auditorne vježbe 14
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvodni i povijesni pregled o primjeni tomografskih tehnika u medicini, znanosti i tehnologiji. Artefakti i fizikalni faktori koji utječu na kvalitetu slike: gušenje i raspršenje zračenja, dubinski promjenjiva rezolucija. Osnove teorije obrade signala i diskretne Fourierove transformacije. Osnovni teoremi. Radonova transformacija. Metode tomografske rekonstrukcije: analitičke, algebarske/iterativne, statističke. Fantomi za emisijsku kompjuteriziranu tomografiju. Utjecaj parametara akvizicije (odnos signa/šum) i rekonstrukcije (Filtered-backprojection algoritam ili iterativni) na kvalitetu rekonstruirane slike tomografskih fantoma. Izbor i karakteristike pojedinih rekonstrukcijskih filtera. Metode korekcije gušenja zračenja i promjenjive rezolucije. Primjena i važnost metoda kompjuterske simulacije tomografske akvizicije. Analitički i antropomorfni fantomi.
Literatura:
  1. Kak AC, Slaney M: Principles of Computerized Tomographic Imaging. IEEE Press, New York, 1988, (SIAM 2001)
1. semestar
Medicinska fizika - izborni predmeti - Redovni Smjer - Medicinska fizika
Termini konzultacija:

Obavijesti