Viši praktikum iz kemije

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Viši praktikum iz kemije

Šifra: 209339
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković - Predavanja
Izvođači: prof. dr. sc. Tajana Begović - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Mladen Borovina - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Nikola Bregović - Laboratorijske vježbe
Petra Kozulić, mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Barbara Panić, mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Petar Šutalo, mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. SOLVOTERMALNA I MEHANOKEMIJSKA SINTEZA
1.1. Priprava azidopikolinamidobakra(II), u otopini i mehanokemijskim putem
1.2. Priprava bis(pikolinamidato)bakra(II) dihidrata, solvotermalnim putem
2. PRIPRAVA CILJANIH ORGANSKIH LIGANADA
2.1. Priprava trans-cimetne kiseline
2.2. Priprava acetilsalicilne kiseline
2.3. Priprava N-benzoilglicina
I. Priprava kalcijeva kompleksa s N-benzoilglicinom
II. Priprava cinkova kompleksa s N-benzoilglicinom
III.Priprava kompleksa vanadija(IV) s N-benzoilglicinom
IV.Akva(1,10-fenantrolin-N,N')(malonatoO,O') bakar(II) monohidrat
3. EKSTRAKCIJA I ODREĐIVANJE POLIFENOLNOG SASTAVA REALNOG UZORKA TEKUĆINSKOM KROMATOGRAFIJOM VISOKE DJELOTVORNOSTI
4. ATOMSKA EMISIJSKA SPEKTROSKOPIJA UZ INDUKTIVNO SPREGNUTU PLAZMU
5. ISPITIVANJE BIOLOŠKE AKTIVNOSTI METALNIH KOMPLEKSA
6. RAVNOTEŽA DISOCIJACIJE SLABE KISELINE
7. EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE RAVNOTEŽNE KONSTANTE DISOCIJACIJE CIMETNE KISELINE
8. ZAVRŠNA VJEŽBA
Literatura:
  1. Z. Popović, I. Juranović Cindrić, R. Ribić, J. Rokov-Plavec, T. Preočanin, N. Bregović: Viši praktikum kemije, Skripta za internu upotrebu
  2. W. G. Palmer: Experimental Inorganic Chemistry
  3. G. Marr, B. W. Rockett: Practical Inorganic Chemistry
  4. G. S. Girolami, T. B. Rauchfuss, R. J. Angelici: Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry, 3rd Ed.
  5. D. J. Woollins: Inorganic Experiments
  6. J. Šušković, B. Kos: Mikrobiolooške metode za određivanje antibiotičke aktivnosti, u Metode u molekularnoj biologiji ur. A. Ambriović Ristov
  7. P. Atkins, J. de Paula: Physical Chemistry, 8th Ed.
  8. A. I. Vogel: A Text-book of Practical Organic Chemistry, 5th. Ed.
  9. G. G. Schlessinger: Inorganic Laboratory Preparations
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Osnovni praktikum biokemije
Položen : Osnovni praktikum analitičke kemije
Položen : Osnovni praktikum anorganske kemije
Položen : Osnovni praktikum fizikalne kemije
Položen : Osnovni praktikum organske kemije
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti