O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Nikola Bregović

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 218
Telefon:+385 1 4606 147
Telefon kućni:6147
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za fizikalnu kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Životopis

Rođen je 12. lipnja 1986. u Čakovcu, gdje 2000. godine upisuje gimnaziju, a 2004. maturira. Iste godine upisuje Diplomski studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2009. godine pri Zavodu za fizikalnu kemiju pod mentorstvom prof. dr. sc. V. Tomišića. Pri Zavodu za fizikalnu kemiju zaposlen je kao asistent od 2009. godine, kad je upisao i Doktorski studij.

Znanstveni interes usmjeren je na istraživanje kompleksiranja aniona i brojnih vezanih reakcija (protonacija, ionska asocijacija) te tautomernih ravnoteža u otopinama, s naglaskom na termodinamičku karakterizaciju odgovarajućih reakcija te proučavanje utjecaja otapala. Koautor je sedamnaest znanstvenih radova citiranih u bazi Current Contenst, te jednih sveučilišnih skripta, a na znanstvenim skupovima sudjelovao je s jednim predavanjem i četiri posterska priopćenja. Član je Hrvatskog kemijskog društva te dobitnik nagrade za najbolje objašnjenje Mpembinog efekta Kraljevskog kemijskog društva.

Sudjeluje u izvođenju nastave na dodiplomskom i diplomskom studiju kemije te studiju kemije i biologije u okviru sljedećih kolegija: Fizikalna kemija 1, Termodinamika, Elektrokemija, Praktikum iz fizikalne kemije 1 i 2, Viši praktikum iz fizikalne kemije 1 i 2. Bio je neposredni voditelj tri diplomska rada.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije

1. N. Bregović, N. Cindro, L. Frkanec, V. Tomišić, Thermodynamic study of dihydrogen phosphate dimerisation and complexation with novel urea- and thiourea-based receptors, Chem. Eur. J. (2014) u tisku. (DOI: 10.1002/chem.201404091)

2. K. Užarević; I. Halasz, I. Đilović, N. Bregović, M. Rubčić, D. Matković-Čalogović, V. Tomišić, Dynamic Molecular Recognition in Solid State for Separating Mixtures of Isomeric Dicarboxylic Acids, Angew. Chem. Int. Ed. 52 (2013) 5504-5508.

3. K. Užarević, I. Đilović, N. Bregović, V. Tomišić, D. Matković-Čalogović, M. Cindrić, Anion-Templated Supramolecular C3-Assembly for Efficient Inclusion of Charge-Dispersed Anions into Hydrogen-Bonded Networks, Chem. Eur. J. 17 (2011) 10889-10897.

4. M. Juribašić, N. Bregović, V. Stilinović, V. Tomišić, M. Cindrić, P. Šket, J. Plavec, M. Rubčić, K. Užarević, Supramolecular stabilization of metastable tautomers in solution and solid state, Chem. Eur. J. (2014) u tisku. (DOI 10.1002/chem.201403543)

5. M. Rubčić, K. Užarević, I. Halasz, N. Bregović, M. Mališ, I.Đilović, Z. Kokan, R. Stein, R. E. Dinnebier, V. Tomišić, Desmotropy, Polymorphism, and Solid-State Proton Transfer: Four Solid Forms of an Aromatic o-Hydroxy Schiff Base, Chem. Eur. J. 18 (2012) 5620-5631.

Izabrani projekti

Sudjelovao je na projektu Elektroliti i koordinacijske reakcije u otopini (119-1191342-2960) pod vodstvom prof. V. Tomišića