Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnovni praktikum fizikalne kemije

Šifra: 185201
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Kovačević
Izvođači: Katarina Jerin , mag. educ. phys. et chem. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Eksperimentalno utvrđivanje valjanosti osnovnih fizikalno-kemijskih zakonitosti i upoznavanje s mjernim uređajima, mjerenjima, obradom mjernih podataka, te načinom pisanja izvještaja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici i kemiji
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.3. koristiti kemijski račun
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
1. slijedeći upute samostalno izvesti mjerenja osnovnih fizikalno-kemijskih svojstava (pH, provodnost, apsorbancija, temperatura, elektromotivnost ...) upotrebom suvremene instrumentacije i klasičnih tehnika
2. prikupiti i obraditi eksperimentalne podatke
3. primijeniti standardne matematičke metode kod rješavanja kemijskih problema i analize rezultata
4. primijeniti postojeće fizikalno-kemijske modele za interpretaciju eksperimentalnih rezultata
5. analizirati rezultate mjerenja s obzirom na ponovljivost mjerenja, osjetljivost mjerenja i očekivane greške
6. procijeniti čimbenike koji utječu na rezultate mjerenja

SADRŽAJ PREDMETA:

1. 1.Konduktometrija; vodljivost elektrolita, mjerenje električke provodnosti
2. 2.Potenciometrija; potenciometrijska titracija jake i slabe kiseline jakom bazom
3. 3.Spektrofotometrija; upoznavanje sa radom sa spektrofotometrom, Beer-Lambertov zakon
4. 4.Kalorimetrija; upoznavanje rada s kalorimetrom, određivanje entalpije neutralizacije
5. 5.Kemijska kinetika; ispitivanje kinetika raspada vodikova peroksida
6. 6.Adsorpcija; adsorpcija octene kiseline na aktivnom ugljenu

OBVEZE STUDENATA:

Kvalitetna priprema za svaku planiranu vježbu, polaganje ulaznog kolokvija prije izvođenja svake vježbe, uspješno izvođenje svih zadanih vježbi, pisanje izvještaja o svakoj izvedenoj vježbi.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Konačnu ocjenu iz praktikuma student dobije nakon izvedenih svih propisanih vježbi na osnovi ocjena dobivenih iz pojedinih vježbi.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Linearna algebra 2
Položen : Matematička analiza 2
Položen : Osnove fizike 2
Položen : Praktikum opće kemije 2
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti