MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA

 

Knjižnica osigurava fotokopiranje članaka iz svih časopisa u svom fondu na zahtjev bilo koje knjižnice u Hrvatskoj bez naknade.

Knjižnica će također pokušati djelatnicima Fizičkog odsjeka dobaviti knjige ili članke iz časopisa koje nema u svom fondu iz neke od hrvatskih knjižnica ili iz inozemstva.

Međuknjižnična posudba može se naručiti putem web-sučelja SEND (Sustav Elektroničke Nabave Dokumenata).

 


Cjenik za međuknjižničnu posudbu iz inozemstva 
posredstvom Nacionalne i sveučilišne knjižnice:

Posudba knjiga:  
Iz Velike Britanije: (British Libary Document Supply Centre)  280,00 kn
Subito 200,00 kn
Ostale knjižnice u Europi 150,00 kn
   
Nabava preslika članaka:  
Nabava članaka iz Velike Britanije (British Library Document Supply Centre) 150,00 kn
Subito – dostava unutar 72 sata (DRM – Digital Rights Management) - dostava unutar 72 sata 120,00 kn
Subito, format .pdf 60,00 kn
   
Preslika članaka i dostava poštom (do 20 stranica)  100,00 kn
- svaka sljedeća stranica 1,00 kn