Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Obrada teksta i proračunske tablice

Šifra: 93233
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivica Friščić
Izvođači: doc. dr. sc. Ivica Friščić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Osnovni cilj kolegija Obrada teksta i obračunske tablice jest naučiti studente osnovama pisanja seminara i ostalih znanstvenih ili stručnih tekstova koristeći se pri tome LaTex-om, MS Wordom, te korištenja tablica MS Excel.demonstratura.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

2. Primjena znanja i razumijevanja
2.5. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
4. Komunikacijske vještine
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Obrada teksta i proračunske tablice student će biti sposoban:
1.navesti osnovne elemente koje sadrži znanstveni ili stručni tekst;
2.operativno koristiti LaTeX i MSWord za pisanje znanstvenih ili stručnih tekstva;
3.operativno koristiti MS Excel za obradu podataka, crtanje grafova;
4.samostalnog pronaći informacije vezane za obradu teksta i proračunske tablice na internetu.

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj predmeta Obrada teksta i proračunske tablice razrađen po tjednima:

1. Upoznavanje rada na Linux operativnom sustavu, upoznavanje s načinom komunikacije između znanstvenika u međunarodnoj znanstvenoj zajednici putem znanstvenih radova;
2. Sastavni dijelovi znanstvenog rada (naslov, autori, afilijacije, sažetak, tekst, slike, jednadžbe, literarni navodi). Upoznavanje s LaTeXom.
3. Razlika između forme i sadržaja. Odabir teme seminarskog rada. Početak pisanja seminara u LateXu. Pisanje matematičkih formula.
4. Korištenje i opis slika u znanstvenom radu. Upoznavanje s formatima slika, jpg, png, eps. Izrada seminarskog rada.
5. Korištenje i opis literature u znanstvenom radu. Nastavak izrade seminarskog rada.
6. Dovršetak izrade i ocjenjivanje seminarskih radova.
7. Rad na Windows operativnom sustavu, ponavljanje sastavnih dijelova znanstvenog rada, tema seminara.
8. Rad na seminaru, korištenje jednadžbi u MS Word okruženju.
9. Rad na seminaru, korištenje i opis slika u MS Word okruženju.
10. Rad na seminaru, opis literature u MS Word okruženju.
11. Dovršetak izrade i ocjenjivanje seminarskih radova.
12. Upoznavanje s Excelom. Izrada osnovnih tablica. Suma, kondicionalna suma, osnovne formule.
13. Crtanje grafova, histogrami, linijski grafovi, osnovno programiranje u Excelu.
14. Fitanje u Excelu, izvoz slika za LateX ili MS Word te korištenje u seminarskim radovima.
15. Kolokviranje znanja iz excela; ponavljanje i rezime, naglasak na kontinuirano učenje i praćenje razvoja programa za obradu teksta i tablica.

OBVEZE STUDENATA:
Studenti su dužni izraditi seminarski rad koristeći LateX i MS Worda te kolokvirati znanje iz Excela. Ukoliko ne ispune jednu od tih točaka moraju izaći na pismeni ispit.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjenjuje se izrada seminarskog rada iz LateX-a i MS Worda te kolokvij znanja iz Excela. Seminarske radovi ocjenjuju se uz usmeno ispitivanje kako bi se provjerilo da li su seminari samostalno napravljeni. Te tri ocjene objedinjuju se u konačnu ocjenu. Ukoliko student ne ispuni jednu od te tri točake moraju izaći na pismeni ispit gdje se testira znanje Latexa, Worda i Excela.
Literatura:
  1. The not so short introduction to latex, https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf
  2. On-line materijali (http://office.microsoft.com/en-001/word-help/basic-tasks-in-word-2013-HA102809673.aspx)
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti