Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geologija mora

Šifra: 63327
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Kristina Pikelj
doc. dr. sc. Igor Felja
Izvođači: doc. dr. sc. Igor Felja - Vježbe u praktikumu
izv. prof. dr. sc. Kristina Pikelj - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Povijest istraživanja mora. Morfologija i geneza oceanskih prostora. Sedimentacija i sedimenti u moru. Elementi fizičke oceanografije važni za nastanak i raspored sedimenata u moru (valovi, struje, morske mijene). Morska voda i hidrogeni sedimenti. Obale, morska razina i njihove promjene. Odraz klimatskih promjena na sedimente i sedimentaciju u moru. Organizmi i morsko dno. Sedimenti u esuarijskim i antiestuarijskim sustavima. Koncept vremena zadržavanja pojedinih tvari u moru. Dubokomorski sedimenti. Paleooceanografija. Sredozemlje i Jadran. Temelji geološkog kartiranja podmorja. Uzorkovanje i rad na moru.
Literatura:
  1. Selbold E. & Berger W.H.: The Sea Floor. An introduction to Marine geology. Springer Verlag, Berlin, 1996.
  2. Juračić, M.: Geologija mora (http://www.pmf.unizg.hr/geol/predmet/geomor_b)
5. semestar
Izborni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Kristina Pikelj:

    Termini konzultacija sa studentima su po dogovoru. Za zakazivanje termina potrebno je javiti se nastavnici slanjem poruke elektroničkom poštom.

    Lokacija: 021 GPZ

Polaganje/ispravljanje/nadoknada pismenog dijela ispita iz kolegija GEOLOGIJA MORA održat će se u ponedjeljak 22. travnja 2024. godine s početkom u 14 h u predavaonici -008.

Polaganje/ispravljanje/nadoknadu pojedinog dijela pismenog ispita potrebno je najaviti profesorici elektroničkom poštomnaj kasnije dan ranije.

Položena oba dijela pismenog ispita uvjet su za izlazak na usmeni dio ispita.

Usmeni dio ispita iz kolegija GEOLOGIJA MORA održat će se u četvrtak 25. travnja 2024. godine s početkom u 12 h u Seminaru 016.

Autor: Kristina Pikelj
Popis obavijesti