PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


SVeučilišni prijediplomski studij na Geološkom odsjeku

Sveučilišni prijediplomski studij Geologija trogodišnji je studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a izvođač Geološki odsjek. Završetkom studija stječe se 180 ECTS-a, a studij završava izradom i obranom Seminara III.

Završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija prvostupnik/prvostupnica stječe sposobnost za obavljanje poslova koji pokrivaju ispomoć i obavljanje tehničkih djelatnosti u znanstvenim, stručnim i edukacijskim institucijama, državnoj upravi, gospodarstvu i javnom sektoru, parkovima prirode, nacionalnim parkovima i sl. To su tehnički poslovi vezani uz istraživanja iz geologije i ostalih znanstvenih prirodoslovnih grana te za unapređivanje praktične primjene rezultata istraživanja. Oni uključuju: pripremu materijala i opreme za laboratorijska i terenska istraživanja i analize, prikupljanje i pripremu uzoraka na terenu i u laboratoriju, ispitivanja i analize na terenu i u laboratoriju, računalnu obradu i razvrstavanje podataka, pomoć specijaliziranim stručnjacima, osiguravanje logističke potpore znanstvenim istraživanjima i istraživačkim projektnim zadacima, primjenu znanstvenih dostignuća u rješavanju problema u radu, održavanje istraživačke opreme i sl.

Studentska voditeljica sveučilišnog prijediplomskog studija Geologija: doc. dr. sc. Maja Martinuš

 

Ishodi učenja studijskog programa Prijediplomski sveučilišni studij Geologija nalaze se OVDJE.
Ishodi učenja po pojedinim kolegijima nalaze se u ISVU te u elaboratu o studijskom programu (iz 2005. g. )koji se nalazi OVDJE, te u dokumentu naknadnih izmjena iz 2012. g. koji se nalazi OVDJE.

 

Popis predmeta i njihovu raspodjelu po semestrima, predmetne preduvjete i sve ostale detalje možete pronaći u kategoriji Prijediplomski studij --> Geologija

Sve informacije o načinu završetka sveučilišnog prijediplomskog studija te polaganju završnog seminara nalaze se u kategoriji Prijediplomski studij --> Završetak studija: Seminar III.