PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Infrastruktura Geološkog odsjeka

Na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta nalazi se različita laboratorijska oprema u sklopu laboratorija na Geološko-paleontološkom i Mineraloško-petrografskom zavodu. Opis pojedine opreme može se naći pod Laboratorijska oprema, uz posebne opise za Rendgenski i Optički laboratorij.

Za više detalja o metodama i uslugama potrebno je javiti se predstojniku pojedinog Zavoda.

Popis svih dostupnih usluga i analiza na Geološkom odsjeku nalazi se u Repozitoriju pod Laboratorijske usluge i analize.