PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Studijski programi na Geološkom odsjeku

Geološki odsjek nositelj je jednog preddiplomskog studijskog programa (Prijediplomski studij Geologija) te dva diplomska studijska programa (Diplomski studij Geologija i Diplomski studij Geologija zašiteta okoliša). Također je nositelj i dva doktorska studijska programa (Geologija, Oceanologija).

Geološki odsjek, uz Biološki i Geografski, sudjeluje i u izvođenju studijskih programa Znanosti o okolišu na prijediplomskoj i diplomskoj razini. Podaci o tim studijima mogu se pronaći na stranicama Biološkog odsjeka.

Akademska zvanja:

  • Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica geologije
  • Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica struke znanosti o okolišu
  • Sveučilišni magistar / Sveučilišna magistra Geologije (prema smjerovima)
  • Sveučilišni magistar / Sveučilišna magistra struke Znanosti o okolišu
  • Doktor/ica znanosti

Zašto studirati geologiju?

Geologija je znanstvena disciplina koja proučava (čvrstu) Zemlju – njezinu građu, postanak i promjene. Proučavaju se građa minerala, postanak stijena, migracija kemijskih elemenata, postanak ležišta mineralnih sirovina, građa, sistematika i način života nekadašnjih životinja i biljaka, evolucija života na Zemlji, procesi u današnjim i nekadašnjim morima, jezerima, pustinjama i ledenjacima, na obalama i planinama te promjene i nestanak pojedinih okoliša. Istražuju se krš i procesi u kršu, podzemna i površinska voda, promjene na Zemljinoj površini, funkcioniranje današnjih okoliša i utjecaj čovjeka, odnosno problemi održivog razvitka i gospodarenja prostorom, gibanja Zemljine kore (tektonski procesi), kretanje magme i njezino hlađenje, taljenje i pretvorba stijena u dubini kore, rad vulkana te mnoge druge pojave i procesi, koji se ne mogu obuhvatiti običnim nabrajanjem.

Uz tradicionalnu primjenu geologije u pridobivanju mineralnih sirovina, te pitke i termalne vode, danas je geologija vrlo važna u procjeni utjecaja raznih građevinskih zahvata na okoliš te rješavanja problema održivog razvitka i gospodarenja prostorom. Poznavanje geologije neizostavno je pri procjeni rizika od geoloških hazarda (potresi, vulkanske erupcije, poplave, klizišta itd.) i planiranju zaštitnih postupaka kojima je svrha spriječiti nastanak katastrofa i ublažiti njihove posljedice.