PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2022./23. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Obavijesti

Studentica diplomskog smjera Geologija KARLA ŠTIBERC pristupit će polaganju diplomskog ispita u četvrtak 28. rujna 2023. godine u 10h u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je "MINERALOŠKA I GEOKEMIJSKA OBILJEŽJA BOKSITA IZ KOŠUTA I GLJEVA, OKOLICA SINJA“.

Komisiju za obranu sačinjavaju:

  1. Doc. dr. sc. Andrea Čobić
  2. Prof. dr. sc. Nenad Tomašić
  3. Prof. dr. sc. Damir Bucković

        Zamjena: izv. prof. dr. sc. Hana Fajković

Autor: Željka Haramina

Student diplomskog studija Geologije ANDRIJA MILKOVIĆ, pristupit će polaganju diplomskog ispita u utorak, 26. RUJNA 2023. godine u 11,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda PMF-a, Seminar (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je: „Facijesne značajke gornjojurskih naslaga duž profila Badališće - Lađena, Biokovo”.

Komisiju za obranu sačinjavaju:

  1. Prof. dr. sc. Damir Bucković, PMF – GPZ
  2. Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mezga, PMF – GPZ
  3. Mr.sc. Dražen Kurtanjek, viši predavač, PMF - MPZ

           Zamjena: Doc. dr. sc. Maja Martinuš, PMF – GPZ

Autor: Željka Haramina

Student diplomskog studija Geologija ERIC HADŽIĆ, pristupit će polaganju diplomskog ispita u srijedu, 27. RUJNA 2023. godine u 10,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda PMF-a, predavaonici 016, Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je „SEDIMENTOLOŠKE ZNAČAJKE APTSKO–ALBSKIH NASLAGA I EMERZIJSKIH POVRŠINA KAMENOLOMA KANFANAR, ISTRA”.

      Komisiju za obranu sačinjavaju:

  1. Doc. dr. sc. Maja Martinuš, PMF - GPZ
  2. Prof. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović, PMF – GPZ
  3. Mr. sc. Dražen Kurtanjek, PMF - MPZ

            Zamjena: Doc. dr. sc. Zorica Petrinec, PMF – MPZ

Autor: Željka Haramina