PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Obavijesti

Studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija MARIJA VUJEVA pristupit će polaganju završnog seminara u UTORAK, 9. SRPNJA 2024. godine u 11,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar, (016), Horvatovac 102b, Zagreb. Tema završnog seminara je «LITO- I BIOFACIJESNE ZNAČAJKE GORNJOJURSKIH KARBONATNIH NASLAGA ISTRE – ROVINJ, ZLATNI RT».

       Komisiju za obranu sačinjavaju:

  1. Prof. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović, PMF – GPZ
  2. Doc. dr. sc. Maja Martinuš, PMF – GPZ
  3. Prof. dr. sc. Marijan Kovačić, PMF – MPZ
Autor: Željka Haramina