PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJI NA GEOLOŠKOM ODSJEKU

Sveučilišni diplomski studij Geologija i sveučilišni diplomski studij Geologija zaštite okoliša dvogodišnji su studiji čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a izvođač Geološki odsjek. Završetkom odabranog studija stječe se 120 ECTS-a, a studij završava izradom i obranom Ocjenskog (diplomskog) rada.

Završetkom sveučilišnog diplomskog studija Geologija (geologija i paleontologija, mineralogija i petrologija) te Geologija zaštite okoliša stječu se kompetencije za znanstveno-istraživački rad u području geologije te u zaštiti okoliša čija glavnina poslova i zadaća zahtijeva visok stupanj stručnog znanja (upravljanje i korištenje prirodnih resursa – voda, nafta, metalne i nemetalne mineralne sirovine, upravljanje i kontrola tehnoloških procesa – cementna industrija, keramička industrija, sintetski minerali, ...). Tu su obuhvaćena i zanimanja stručnjaka koji unapređuju i razvijaju teoriju i metode, primjenjuju znanstvene spoznaje, obrazuju na sustavan način, aktivno djeluju u fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima, zaštiti prirode i očuvanju okoliša. Stečena stručnost primjenjiva je u širem spektru ljudskih djelatnosti.

Studentska voditeljica sveučilišnog diplomskog studija Geologija: doc. dr. sc. Zorica Petrinec

Studentska voditeljica sveučilišnog diplomskog studija Geologija zaštite okoliša: doc. dr. sc. Katarina Gobo

 

Ishodi učenja sudijskog programa sveučilišni diplomski studij Geologija nalaze se OVDJE.
Ishodi učenja po pojedinim kolegijima nalaze se u ISVU te u elaboratu o studijskom programu koji se nalazi OVDJE,  te u dokumentu naknadnih izmjena koji se nalazi OVDJE.

Ishodi učenja studijskog programa sveučilišni diplomski studij Geologija zaštite okoliša nalaze se OVDJE.
Ishodi učenja po pojedinim kolegijima nalaze se u ISVU te u elaboratu o studijskom programu koji se nalazi OVDJE, te u dokumentu naknadnih izmjena koji se nalazi OVDJE.

 

Popis predmeta i njihovu raspodjelu po semestrima, predmetne preduvjete i sve ostale detalje možete pronaći u kategoriji Diplomski studij --> Geologija, odabirom GP ili MP usmjerenja odnosno u kategoriji Diplomski studij --> Geologija zaštite okoliša.

Sve informacije o načinu završetka sveučilišnog diplomskog studija te prijavi i obrani diplomskog rada nalaze se u kategoriji Diplomski studij --> Završetak studija: Diplomski rad.