PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Prijelaz na studijske programe Geološkog odsjeka

Prijelazi na studijske programe Geološkog odsjeka provode se u skladu s Pravilnikom o prreddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a prijelaz je moguć sa srodnih studijskih programa unutar PMF-a ili drugih studijskih programa (npr. Znanosti o okolišu, Geološko inženjerstvo (RGNF) i sl.). 
Uvjeti prijelaza definiraju se svake akademske godine na sjednicama Vijeća Geološkog odsjeka, u pravilu tijekom mjeseca lipnja, te objavljuju javno na ovim mrežnim stranicama. 

Sam postupak i rokovi podnošenja zamobli za prijelaze najavljuje se na mrežnim stranicama Geološkog odsjeka tijekom mjeseca rujna. Nakon prijave kandidata, povjerenstvo za prijelaze vrednuje dokumentaciju prijavljenih studenata te donosi rang listu prijavljenih studenata koji su ostvarili pravo prijelaza.

Prilikom prijelaza na studijske programe Geološkog odsjeka moguće je, na temelju studentove zamolbe, ostvariti priznavanje prethodnog učenja. Popis kolegija na Prediiplomskom studiju Geologija za koje je do sada definirana sukladnost nastavnog plana i programa te koji mogu biti priznati na temelju mišljenja odsječkog ECTS koorinatora nalaze se u Repozitoriju.

Za sve dodatne informacije potrebno je kontaktirati Ured za studente Geološkog odsjeka.

 

 

NOVO!! INFORMACIJE O PRIJELAZIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2023./2024.:

Temeljem odluke Vijeća Geološkog odsjeka od 8. 9. 2023. otvara se rok za prijavu prijelaznika na Geološki odsjek sa srodnih studijskih programa. Propisani uvjeti obavljeni su na poveznici https://www.pmf.unizg.hr/geol/upisi/prijelazi_na_go .

 

Ukupna kvota za prijelaznike za ak. god. 2023./24. je minimalno jedan student, a točan će broj biti naknadno objavljen.

 

POSTUPAK PODNOŠENJA MOLBE ZA PRIJELAZ NA GEOLOŠKI ODSJEK PMF-a

Molba za prijelaz na studij podnosi se putem Ureda za studente Geološkog odsjeka u petak 22. rujna 2023., zaključno do 12:00h.

Prijave se dostavljaju elektroničkim putem na adresu referada@geol.pmf.hr uz obavezni naslov/predmet: PRIJAVA ZA PRIJELAZ – Ime i Prezime
Potrebno je računalno ispuniti te vlastoručno potpisati i skenirati (ili fotografirati) obrazac molbe (preuzeti sa http://www.pmf.unizg.hr/geol/studenti/reguliranje_statusa_zamolbe_uplate --> Opći obrazac studentske zamolbe) i pohraniti ga u PDF formatu te uz njega obvezno priložiti:

1) skenirani indeks (ukoliko postoji na visokom učilištu; ne treba biti skenirano u boji);

2) skeniranu osobnu iskaznicu (obje strane),

3) ovjereni prijepis ocjena,

4) važeći nastavni plan i program u digitalnom obliku (osim studenata koji studiraju na preddiplomskom studiju na RGNF-u – smjer Geološko inženjerstvo),

5) potvrdu o uplati na iznos od 66,36 EUR (500,00 kn)

Pri popunjavanju opće uplatnice treba navesti pod:
Primatelj: Prirodoslovno‐matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN primatelja: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja: 604060-107-OIB studenta
Opis plaćanja: molba za prijelaz na Geološki odsjek

 

Kriteriji prema kojima se određuje rang-lista su:

1) ukupni broj ECTS bodova položenih kolegija koji se priznaju na PMF-u , ali ne manje od 31,

2) ostvaren prosjek ocjena na dosadašnjem studiju,

3) broj položenih ispita.

 

Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni na mrežnoj stranici Geološkog odsjeka PMF-a u ponedjeljak 25. rujna 2023. nakon 12 sati.

Studenti koji su zadovoljili kriterije prijelaza biti će dužni osobno doći u Ured za studente i obaviti upis u srijedu, 27. rujna 2023. Točno vrijeme i raspored dolaska biti će oglašeni naknadno.

Sve upute vezane uz upise bit će objavljene zajedno s rang-listom.

Za sve dodatne informacije kontaktirati Ured za studente Geološkog odsjeka.


Repozitorij