Raznolikost, ugroženost i zaštita hrvatske flore i faune

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Raznolikost, ugroženost i zaštita hrvatske flore i faune

Šifra: 240263
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sara Essert
izv. prof. dr. sc. Ivana Buj
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Sara Essert - Seminar
Lucija Novoselec , mag. oecol. - Seminar
Lucija Onorato , mag. educ. biol. et chem. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
PREDAVANJA
1. Biološka raznolikost
2. Raznolikost pojedinih skupina životinja Hrvatske
3. Procjena rizika od izumiranja, ugrožene vrste, Crvene liste
4. Ugrožene vrste beskralješnjaka i kralješnjaka Hrvatske, prioritetne EU vrste
5. Praktične metode zaštite vrsta, Planovi upravljanja strogo zaštićenim vrstama
6. Uvod u zaštitu područja, kategorije nacionalno i međunarodno zaštićenih područja, zaštićena područja u RH
7. Natura 2000 mreža; principi i postavke, ocjena prihvatljivosti zahvata
8. Konzervacijski planovi i programi
9. PP Velebit, NP Sjeverni Velebit, NP Risnjak, NP Paklenica, PP Dinara
10. PP Biokovo, NP Krka, NP Plitvička jezera, PP Žumberak-Samoborsko gorje, PP Medvednica
11. PP Učka, PP Lonjsko polje, PP Kopački rit, PP Papuk
12. NP Brijuni, PP Telašćica, NPKornati, NP Mljet, PP Lastovsko otočje, PP Vransko jezero
13. Endemi RH, invazivne biljke
14. Uzroci ugroženosti biljaka u RH, Crvena knjiga vaskularne flore
15. Osnovne značajke hrvatske flore, florni elementi, biljke s Natura popisa

SEMINARI:
Tijekom semestra studenti izrađuju seminarski rad iz odabranih područja zaštite vrsta i staništa. Seminar trebaju napisati i prezentirati, a rade ga samostalno. Rad na seminaru uključuje:
1. Definiranje teme seminara
2. Korištenje internetskih baza podataka koje pretražuju znanstvene publikacije, pronalazak starije literature.
3. Analiza dostupne literature, kritičko čitanje.
5. Uporaba ispravne forme seminarskog rada, pravilno navođenje izvora znanja.
6. Priprema prezentacije seminara, uporaba odgovarajućih alata za izradu prezentacije.
7. Izlaganje seminara pred nastavnicima i studentima.
8. Rasprava o seminaru, evaluacija komunikacijskih vještina, procjena uspješnosti studenata u izradi seminarskog rada.
Literatura:
2. semestar
MODUL: BIOLOŠKA ZAŠTITA OKOLIŠA - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti