Raznolikost, ugroženost i zaštita hrvatske flore i faune

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Raznolikost, ugroženost i zaštita hrvatske flore i faune

Šifra: 240263
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sara Essert
izv. prof. dr. sc. Ivana Buj
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Sara Essert - Seminar
Lucija Novoselec , mag. oecol. - Seminar
Lucija Onorato , mag. educ. biol. et chem. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
PREDAVANJA
1. Biološka raznolikost
2. Raznolikost pojedinih skupina životinja Hrvatske
3. Procjena rizika od izumiranja, ugrožene vrste, Crvene liste
4. Ugrožene vrste beskralješnjaka i kralješnjaka Hrvatske, prioritetne EU vrste
5. Praktične metode zaštite vrsta, Planovi upravljanja strogo zaštićenim vrstama
6. Uvod u zaštitu područja, kategorije nacionalno i međunarodno zaštićenih područja, zaštićena područja u RH
7. Natura 2000 mreža; principi i postavke, ocjena prihvatljivosti zahvata
8. Konzervacijski planovi i programi
9. PP Velebit, NP Sjeverni Velebit, NP Risnjak, NP Paklenica, PP Dinara
10. PP Biokovo, NP Krka, NP Plitvička jezera, PP Žumberak-Samoborsko gorje, PP Medvednica
11. PP Učka, PP Lonjsko polje, PP Kopački rit, PP Papuk
12. NP Brijuni, PP Telašćica, NPKornati, NP Mljet, PP Lastovsko otočje, PP Vransko jezero
13. Endemi RH, invazivne biljke
14. Uzroci ugroženosti biljaka u RH, Crvena knjiga vaskularne flore
15. Osnovne značajke hrvatske flore, florni elementi, biljke s Natura popisa

SEMINARI:
Tijekom semestra studenti izrađuju seminarski rad iz odabranih područja zaštite vrsta i staništa. Seminar trebaju napisati i prezentirati, a rade ga samostalno. Rad na seminaru uključuje:
1. Definiranje teme seminara
2. Korištenje internetskih baza podataka koje pretražuju znanstvene publikacije, pronalazak starije literature.
3. Analiza dostupne literature, kritičko čitanje.
5. Uporaba ispravne forme seminarskog rada, pravilno navođenje izvora znanja.
6. Priprema prezentacije seminara, uporaba odgovarajućih alata za izradu prezentacije.
7. Izlaganje seminara pred nastavnicima i studentima.
8. Rasprava o seminaru, evaluacija komunikacijskih vještina, procjena uspješnosti studenata u izradi seminarskog rada.
Literatura:
2. semestar
MODUL: BIOLOŠKA ZAŠTITA OKOLIŠA - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti

Poštovane i drage studentice i studenti,

podsjećam da ćete u našem Teams timu imati stalno ažuriranu tablicu s terminima naših susreta. Koristim priliku da i ovdje podsjetim na sljedeće:

- sljedeći tjedan su izvanredni ispitni rokovi i nemamo predavanja

- umjesto 30.4. (utorak) ćemo predavanje imati u četvrtak 2.5. s početkom u 12.oo h, preko video poziva u MS Teams timu našeg predmeta (ukoliko netko ima tada nastavu, nema problema, jer ću predavanje snimati)

U roku od max. tjedan dana ću u Teamse staviti i rubrike ocjenjivanja za seminare, kao i popis biljnih vrsta koje ćete moći odabrati za svoj seminar. Molim da pratite obavijesti i na vrijeme krenete s pripremom seminara, kako biste ih završili do roka - 4. lipnja.

Na prvim slajdovima prezentacije koja se nalazi u repozitoriju predmeta su osnovna pravila polaganja kolegija, kao i obaveze koje ćete imati kroz ostatak semestra pa molim one koji nisu bili na prvom satu, da bace pogled.

Vidimo se i čujemo na predavanju, a ako budete imali bilo kakvih ptanja ili nedoumica, slobodno se javite mailom ili na Teams chat.

Srdačan pozdrav,

Sara Essert

Autor: Sara Essert

Poštovani i dragi studenti,

samo javljam da se vidimo u redovnom terminu kolegija, u utorak s početkom u 16.00 h. Voljela bih da svi dođete na ovo predavanje da možemo dogovoriti daljnje obaveze na predmetu i raspored aktivnosti koje će se održavati van predavaonice. 

Do utorka ću otvoriti i zajednički MS Teams tim pa vas molim da tamo kliknete "like" da vidim da sve funkcionira i da ste svi unutra.

Vidimo se uskoro.

Srdačan pozdrav,

Sara Essert

Autor: Sara Essert

Dragi studenti,

kao što smo dogovorili na predavanju, prvi kolokvij iz kolegija Raznolikost, ugroženost i zaštita hrvatske flore i faune će se održati u utorak, 9. travnja u 16:00 h, nakon čega će slijediti dogovor o seminarima. U repozitoriju se nalaze upute za izradu seminara, s uključenim potencijalnim temama (vrstama).

Lijep pozdrav!

Ivana Buj

Autor: Ivana Buj