Obavijesti

15.12.2021. potpisan je sporazum o suradnji između PMF-a i Oak Ridge National Laboratory (ORNL), SAD, koji formalno regulira odnose dviju institucija i omogućava zaposlenicima PMF-a rad na korisničkim instrumentima i postrojenjima u sklopu ORNL. Oak Ridge je trenutno najveći laboratorij za neutronska istraživanja na svijetu, čija dva neutronska izvora - Spallation Neutron Source (SNS) i High Flux Isotope Reactor (HFIR) - pružaju širok spektar mogućnosti za eksperimente u fizici, kemiji i biologiji. Više detalja o dostupnim instrumentima i proceduri odobravanja korisničkih eksperimenata može se pronaći na https://neutrons.ornl.gov/.            

Autor: Marijana Šurina

ODLUKA

o kriterijima odabira studenata u programu Erasmus + studijskog boravka  u akademskoj godini 2021./2022.

 

 

I.

Za odabir studenata u programu Erasmus + studijskog boravka u akademskoj godini 2021./2022. utvrđuju se slijedeći kriteriji:

1.       motivacijsko pismo i potrebna razina znanja jezika s po maksimalno jednim bodom;

2.       za viši stupanj poznavanja jezika dodjeljuje se 0,3 boda;

3.       za dodatno poznavanje jezika zemlje u kojoj se nalazi partnerska institucija, razina B2 ili više, dodjeljuje se 0,3 boda;

4.       prosjek ocjena boduje se u realnom brojčanom odnosu (prosjek 3,56 = 3,56 bodova).

 

II.

Kao dodatni kriterij za odabir studenata utvrđuje se kriterij ravnopravne zastupljenosti studenata svih odsjeka.

Temeljem ovog kriterija tri najbolja studenta sa svakog odsjeka, uzimajući u obzir prosjek ocjena, dobivaju dodatne bodove kako slijedi:

1.       najboljem studentu dodjeljuje se 10 bodova

2.       drugoplasiranom studentu dodjeljuje se 7 bodova

3.       trećeplasiranom  studentu dodjeljuje se 5 bodova          

 

III.

Studenti koji su već bili na nekoj vrsti mobilnosti rangiraju su ispod ostalih prihvaćenih kandidata, bez obzira na ostvareni broj bodova.

 

IV.

Najveći broj bodova koji jedan student može dobiti je  17,60 bodova.    

Autor: Admin 2 dekanat
Natječaj za Erasmus+ KA107 stručnu...

 

Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu raspisao je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ŠVICARSKOJ za RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 21.06.2021. do 30.04.2022.

Natječaj je ograničenog karaktera s obzirom na VRSTU PRAKSE - RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) i zemlju u kojoj se obavlja praksa: samo ŠVICARSKA.
Natječaj je namijenjen isključivo studentima Sveučilišta u Zagrebu čiji je fakultet prijavio ovu aktivnost kao prihvatljivu za svoje studente. Riječ je o sljedećih deset (10) fakulteta: Arhitektonski, Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Fakultet prometnih znanosti, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Filozofski fakultet - studenti 2 odsjeka: Odsjek za lingvistiku, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Geodetski fakultet, Građevinski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet - studenti 4 odsjeka: Biološki odsjek, Fizički odsjek, Geofizički odsjek, Matematički odsjek.

 

Tekst Natječaja i više informacija o uvjetima prijave dostupni su na mrežnim stranicama za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, poveznica.

 

Skrećemo pozornost da se prijave rade samo online. Student mora voditi brigu da dokumente pošalje fakultetskom ECTS-/koordinatoru za međunarodnu suradnju da ih on/ona dostavi najmanje 45 dana prije odlaska na stručnu praksu.

Autor: Admin 2 dekanat