Znanstvena i razvojna djelatnost financirana iz europskih investicijskih i strukturnih fondova odvija se u sklopu projekata Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda (ESF). 

 

 


Naslov projekta: Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK); Voditelji projekta: izv. prof. dr. sc. Mirta Rubčić, doc. dr. sc. Josip Požar i doc. dr. sc. Ivana Biljan; Vrsta: Europski fond za regionalni razvoj; Ukupni ugovoreni novčani iznos: 7620.005,91 HRK; Trajanje: 02.07.2018. – 02.07.2020.

 

 

 

Sažetak projekta. Cilj projekta CIuK je opremanje Kemijskog odsjeka znanstveno-istraživačkom opremom za provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz svih relevantnih domena kemije i povezanih interdisciplinarnih područja. Aktivnosti Centra obuhvatit će istraživanje, edukaciju te otvoreni pristup znanstvenicima kao i zainteresiranim gospodarskim subjektima istraživačkoj opremi u uspostavljenim laboratorijima i računalnom centru Kemijskog odsjeka.

Realizacijom projekta CIuK Kemijski odsjek PMF-a približit će se znanstveno-istraživačkim standardima ustanova iz razvijenijih zemalja Europske unije, te zadržati jednu od vodećih uloga u istraživanjima iz područja kemije u Republici Hrvatskoj. Ambicija je Kemijskog odsjeka PMF-a da se na temeljima projekta CIuK prometne u regionalni centar izvrsnosti iz kemije. Naime, interes istraživača za korištenjem instrumentacije u Hrvatskoj, ali i inozemstvu, velik je, kako u javnom (znanstvenoistraživačke i javne institucije) tako i u gospodarskom sektoru (predstavnici farmaceutske, prehrambene, kemijske industrije te industrije nafte). Najvažnije, budući studenti Kemijskog odsjeka imat će priliku u istraživačkom radu, koji je sastavni dio njihova obrazovanja na diplomskom studiju, koristiti suvremenu znanstvenu opremu. Na taj će im se način pružiti znanja i vještine nužne za rad u struci te osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.


Naslov projekta: CeNIKS – Centar za napredna istraživanja kompleksnih sustava; Voditelji projekta: doc. dr. sc. Mihael Srđan Grbić i doc. dr. sc. Emil Tafra; Vrsta: Europski fond za regionalni razvoj; Ukupni ugovoreni novčani iznos: 57.806.124,58 kn; Trajanje: 02.07.2018. - 02.11. 2020. 

 

 

 

Sažetak projekta. Cilj projekta CeNIKS je riješiti probleme nedostatnih kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije u znanstvenom polju fizike. Projekt je iniciran sa svrhom razvoja Fizičkog odsjeka u regionalnog lidera u provedbi istraživanja u polju fizike te poboljšanja uvjeta za funkcioniranje procesa organizacijske strukture kao i za kvalitetnu suradnju s gospodarstvom. Budući da će realizacija projekta stvoriti znanstvene, društvene i gospodarske vrijednosti, od iznimne je važnosti ulagati EU sredstva u njegovu provedbu.

Integriranjem organizacijske reforme (opremanje i uspostava laboratorija i izrada analize poslovanja) u infrastrukturni projekt, osigurat će se uvjeti za provođenje vrhunskih istraživanja. Novi oblici usluga koji će biti usmjereni potrebama gospodarstva uključuju sintezu i pripremu uzoraka, istraživanja na temperaturama ispod 1 K, istraživanja pod tlakom i istraživanjaoptički induciranih svojstava temeljem kojih se povećava konkurentnost i kvaliteta proizvoda kao i razvoj novih proizvoda, što doprinosi gospodarskom razvoju RH.

Krajnji korisnici projekta su istraživačke grupe iz srodnih institucija koje su aktivne u području fizike i ostalih prirodnih znanosti, predstavnici privatnog sektora koji koriste rezultate istraživačke aktivnosti Fizičkog odsjeka te društvo u cijelosti koje ima koristi od novih usluga i proizvoda proizašlih iz rezultata istraživanja.