Kanal za prijavu nepravilnosti u nastavi


Drage studentice i studenti,


Svi nastavnici i suradnici PMF-a ulažu stalne i velike napore u održavanje visoke kvalitete nastave na našem fakultetu. Prvi korak u rješavanju vaših problema svakako su vaši studentski / studijski voditelji te pomoćnici za nastavu na vašem odsjeku. No, ukoliko smatrate da ne možete tako riješiti svoj problem možete prijaviti nepravilnost. U cilju poboljšanja kvalitete nastave te kako bismo omogućili studentima komunikaciju s Fakultetom otvorili smo kanal za prijavu nepravilnosti u nastavi. Svi studenti koji imaju bilo kakvu pritužbu ili uoče neku nepravilnost istu mogu prijaviti na e-mail adresu nastava@dekanat.pmf.hr

Nepravilnost se prijavljuje na gore navedenu adresu Karijernom centru PMF-a. 
Uz identifikacijske podataka (vaše ime i prezime), e-mail prijave mora sadržavati sljedeće:


•    podatke o nastavniku/ici PMF-a za kojeg/u student/ica smatra da je počinio/la nepravilnosti (ime i prezime);
•    podatke o nastavi (predmet, ISVU šifra);
•    opis nepravilnosti
•    datum/e kad je nepravilnost počinjena.

Anonimizirane prijave (prijave u kojima nije navedeno ime i prezime studenta/ice) ne uzimaju se na daljnje postupanje.
Studenti/ice PMF-a dužni su prijave dostaviti isključivo putem službene PMF-ove e-mail adrese. Prijave zaprimljene putem privatnih e-mail adresa neće se uzimati u obzir.

VAŽNO! Iako Vaše prijave moraju sadržavati vaše ime i prezime, one će na daljnje postupanje biti poslane anonimizirane. Jedino voditeljica Karijernog centra i Prodekan za nastavu znat će tko je osoba koja je prijavila nepravilnost.

Nakon prijave nepravilnosti Prodekan za nastavu istu će proslijediti pomoćniku za nastavu nadležnog odsjeka na daljnje postupanje. Student/ica koji/a je prijavi0/la nepravilnost o svemu će biti obaviješten/a.

VAŽNO! Ovaj kanal nije namijenjen kao kanal za žalbe na postignute rezultate na ispitu. Te žalbe definirane su Statutom PMF-a i Pravilnikom o studiranju te se takve prijave neće razmatrati. 

U Zagrebu, 19. veljače 2024.                        

Prof. dr. sc. Mirko Planinić
Dekan