Pojam studentske razmjene podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa (semestra, akademske godine) na stranom sveučilištu odnosno odrađivanja stručne prakse na inozemnoj ustanovi/instituciji/poduzeću. Međunarodnu suradnju ostvaruju studenti PMF-a uključivanjem Erasmus+ i ostale programe mobilnosti te sudjelovanjem na (studentskim) međunarodnim znanstevnim i stručnim skupovima, od kojih su nekima i organizatori.

Ured za međunarodnu suradnju i praćenje projekata PMF-a pruža pomoć studentima pri prijavi na natječaj za međunarodnu mobilnost te pruža administrativnu i organizacijsku pomoć domaćim i stranim studentima tijekom mobilnosti.

Na sljedećoj poveznici možete pročitati više detalja o međunarodnoj mobilnosti s uputama za odlazne studente.


Mobilnost na jednom mjestu - Priručnik za studente i mlade

Na sljedećoj poveznici dostupan je priručnik Erasmus studentske mreže (ESN) Hrvatska Mobilnost na jednom mjestu - Priručnik za studente i mlade.

U priručniku dostupne su informacije o različitim programima mobilnosti te platformama i alatima povezanima s mobilnosti.