Kako upisati studij?

Preddiplomski studiji upisuju se preko portala www.postani-student.hr gdje se uvijek mogu pronaći aktualne informacije o upisnim kvotama i uvjetima upisa. Za upis na studijske programe boduju se ocjene iz srednje škole, rezultati na ispitima državne mature i dodatna postignuća. Nužan uvjet za upis na sve studije jest položena viša (A) razina ispita iz matematike na državnoj maturi, uz dodatan prag za neke studije.

Za upis na diplomske i poslijediplomske studije svake godine raspisuju se natječaji koji se objavljuju na našim mrežnim stranicama. U tim su natječajima dane sve informacije o uvjetima upisa i upisnim kvotama. Da biste upisali željeni diplomski ili poslijediplomski studij na PMF-u, ne morate nužno imati završeni preddiplomski studij na PMF-u koji mu izravno prethodi ‒ dovoljan je srodni studij s nekoga drugog fakulteta ili sveučilišta. No, u tom slučaju možete očekivati da ćete dobiti neke razlikovne kolegije koje trebate položiti, a koji su nužni za kvalitetno praćenje ostale nastave. Za sve ostale informacije možete se obratiti Uredu za studente (tzv. referadi) odgovarajućeg odsjeka.


A što je sa stipendijama?

Postoje različite stipendije: državne, sveučilišne, lokalne i privatne. Ovdje ćemo istaknuti samo neke.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje stipendije na temelju socio-ekonomsko statusa, ali odnedavno dodjeljuje i one studentima na preddiplomskim studijima i integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima u području STEM-a. 
 Više informacije potražite na poveznici.

Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje stipendije svojim izvrsnim studentima, ali i studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike, odnosno u području STEM-a
 O tim stipendijama više pročitajte na poveznici.