Osnovni praktikum biokemije

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnovni praktikum biokemije

Šifra: 209325
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Morana Dulić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Potenciometrijska titracija aminokiselina. Određivanje kinetičkih parametara enzima alkohol-dehidrogenaze za supstrat etanol. Inhibicija aktivnosti alkohol-dehidrogenaze. Gel-filtracija hemoglobina. Elektroforeza proteina na poliakrilamidnom gelu u prisutnosti SDS-a. Izolacija plazmidne DNA iz transformiranih bakterija. Elektroforeza DNA na agaroznom gelu.
Literatura:
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti