Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geologija Hrvatske

Šifra: 71939
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj
doc. dr. sc. Maja Martinuš
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Povijest geoloških istraživanja u Hrvatskoj. Geotektonski položaj Hrvatske i glavne strukturne cjeline. Krški Dinaridi - rana povijest i početci razvoja karbonatne platforme. Krški Dinaridi - stresni događaji krajem paleozojske ere i masovno izumiranje na granici perm/trijas; razvoj tijekom trijasa. Jadranska karbonatna platforma tijekom jure i krede. Krški Dinaridi tijekom kenozoika. Sjeverna Hrvatska u predmezozojskom razdoblju. Događanja tijekom trijasa u Sjevernoj Hrvatskoj. Geološka zbivanja tijekom jure i krede, te početkom paleogena u sjevernoj Hrvatskoj. Zbivanja u centralnom Paratethysu tijekom neogena. Sjeverna Hrvatska tijekom kvartara.
Literatura:
  1. Goričan, Š.; Halamić, J.; Grgasović, T.; Kolar-Jurkovšek, T. (2005): Stratigraphic evolution of Triassic arc-backarc system in northwestern Croatia. // Bulletin de la Société géologique de France. 176 (2005) , 1; 3-22.
  2. Hrvatski geološki institut (2009): Geološka karta Republike Hrvatske 1:300.000 s tumačem. // Hrvatski geološki institut.
  3. Marjanac, T. (2014): Outline of geology of Karst (External Dinarides). U: Marjanac, T. (ur.): Eastern Adriatic Eocene clastic successions: Islands of Rab and Pag. 66 str, Zagreb.
  4. Vlahović, I.; Tišljar,J.; Velić, I. & Matičec, D. (2005): Evolution of the Adriatic Carbonate Platform: palaeogeography, main events and depositional dynamics. // Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 220, 3-4; 333-360.
  5. Vozarova,A.; Ebner,F.; Kovacs,S.; Kräutner, H.-G.; Szederkenyi, T.; Krstić,B.; Sremac, J.; Aljinović,D.; Novak,M. & Skaberne,D. (2009): Late Variscan (Carboniferous to Permian) environments in the Circum Pannonian Region. // Geologica Carpathica, 60/1, 71-104.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:

Ispitni rokovi: 2. i 4. srijeda u redovitim ispitnim rokovima, prema dogovoru u izvanrednim ispitnim rokovima

Uvjeti za dobivanje potpisa: Redovito pohađanje predavanja, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada zajedničkih prezentacija po grupama u okviru ponavljanja

Način provjere znanja i polaganja ispita:

1. Dva međuispita (studenti koji na svakom od ova dva testa postignu više od 60% oslobođeni su od polaganja pismenog ispita)

2. Pismenog ispita

1. međuispit odnosi se na geologiju krških Dinarida. Studenti opisuju geološki sastav i građu terena na temelju isječaka iz geološke karte, trebaju prepoznati fosile i pridružiti ih određenom stratigrafskom horizontu te odgovoriti na dvadesetakpitanja o ključnim tektonskim događajima i općim karakteristikama krških Dinarida tijekom pojedinih geoloških razdoblja. Vrijeme rješavanja je 45 minuta.

2. međuispit se odnosi na geologiju sjeverne Hrvatske. Tipovi pitanja: odabir točnog između pet ponuđenih odgovora,· nadopunjavanje tvrdnji/definicija ključnim riječima, pridruživanje pojmova njihovom opisu/značenju, opisivanje geoloških značajki sjevernohrvatskih gora. Nadalje, trebaju opisati provodne fosile i litološke varijetete stijena na jednoj od gora ili u drugoj varijanti opisati stijene i provodne fosile jednog geološkog razdoblja i navesti njihovo geografsko rasprostiranje na području sjeverne Hrvatske. Međuispit se sastoji od 18 pitanja; vrijeme rješavanja 45 minuta.

Ocjena iz međuispita i pismenog ispita računa se po broju bodova u postotcima : 0-59% = 1; 60-69 % = 2; 70-80 % = 3; 81-90 % = 4; 91-100 % = 5

Autor: Đurđica Pezelj
Popis obavijesti