Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geološko kartiranje II

Šifra: 63319
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter - Vježbe u praktikumu
Iva Olić , mag. geol. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Test općeg geološkog znanja. Topografske karte. Geološke karte; Interpretacija. Prostorni raspored geoloških jedinica. Litostratigrafska nomenklatura. Upute za izradu geološke karte RH 1:50.000. Prepoznavanje geoloških struktura: konstrukcija geološkog profila. GIS tehnologija u izradi geoloških karata. Elektronske baze podataka. Priprema za teren.
Literatura:
  1. Bahun, S. (1993): Geološko kartiranje
  2. Dimitrijević, M. (1978): Geološko kartiranje
  3. Freeman, T. (2005): Procedures in field geology.- Blackwell.
  4. Compton, R.R. (1985): Geology in the field.- John Wiley & Sons.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Geološko kartiranje I
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

E-kolegij Geološko kartiranje II

Dragi studenti,

Nastavni materijali za kolegij Geološko kartiranje II nalaze se na Merlin-u (https://moodle.srce.hr/).

 

 

Ukoliko imate problema sa pristupom e-kolegiju javite mi se putem emaila. Za ostale tehničke probleme i pitanja pišite na odgovarajućim forumima unutar e-kolegija.


Obavijesti