Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Inženjerska geologija

Šifra: 41044
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Martin Krkač
Izvođači: Hrvoje Lukačić , mag. ing. geol. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod u inženjersku geologiju; osnove inženjerskogeološkog istraživanja. Uloga inženjerskog geologa. Elementi istraživanja. Vrste istraživanja. Osnove mehanike. Inženjersko tlo. Inženjerski opis tla. Inženjerska svojstva tla. Geomehanička klasifikacija tla; Inženjerska svojstva stijena. Intaktna stijena. Stijenska masa. Geomehanička klasifikacija stijena. Inženjerskogeološki opis stijena i tala. Klastične sedimentne stijene. Geološki opis. Inženjerska svojstva pješčenjaka i konglomerata. Inženjerski problemi sa šejlovima i muljnjacima. Inženjerski problemi u pješčenjacima i šejlovima. Topive stijene: karbonatne i evaporitne stijene. Geološki opis. Procesi otapanja i njihovi učinci. Inženjerska svojstva vapnenaca i evaporita. Intruzivne magmatske stijene. Geološki opis. Trošenje intruzivnih stijena. Inženjerska svojstva intruzivnih stijena; Vulkanske stijene. Geološki opis. Trošenje vulkanskih stijena. Inženjerski problemi u vulkanskim stijenama; Metamorfne stijene. Geološki opis. Trošenje metamorfnih stijena. Inženjerski problemi u metamorfnim stijenama; Rezidualna tla. Geološki opis. Inženjerska svojstva; Koluvij i talus. Geološke značajke. Inženjerski problemi u debrisu; Krupnozrnata tla. Geološki opis. Inženjerske značajke. Inženjerski problemi u pijescima i šljuncima. Glinovita tla. Geološki opis. Inženjerski problemi u glinama; Les. Geološki opis. Inženjerske značajke lesa; Tla hladnih klima. Inženjerske značajke tilova, fluvio-glacijalnih depozita, brzih glina i permafrosta. Inženjerski problemi u tlima hladnih klima.Pozdemna voda. Osnovni hidrogeološki parametri. Inženjersko značenje. Metode kontrole podzemne vode; Inženjerska geologija i geodinamički procesi. Rizik i procjena geohazarda. Potresi i s njima povezani procesi. Vulkanski procesi. Klizišta. Slijeganje. Bujajuća tla. Procesi na obali.Mjerni instrumenti. Osnovne komponente instrumenata. Vrste instrumenata i njihova primjena. Planiranje progama mjerenja; inženjerskogološko istraživanje. Karte. Daljinska istraživanja. Istraživanje podzemlja; Upotreba stijena u građenju. Agregati. Kameni blokovi; Grafičko određivanje stabilnosti kosina. Geomehanička klasifikacija stijena. Izrada presjeka bušotine. Interpretacija inženjerskogeoloških jedinica.
Literatura:
  1. Johnson, R.B. & J.V. DeGraff (1988): Principles of engineering geology.- John Wiley and So., New York, 497 p.
  2. Goodman, R.E. (1993): Engineering geology. Rock in engineering construction.- John Wiley and So., New York, 412 p.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Strukturna geologija i tektonika
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti