Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Karbonatne platforme

Šifra: 153186
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović
prof. dr. sc. Damir Bucković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni koncepti i terminologija koja se primjenjuje u sedimentologiji karbonata. Taložni karbonatni procesi, primarni strukturni elementi karbonatnih sedimenata i dijagenetski procesi unutar karbonatnih sedimenata, Okoliši taloženja karbonata i karbonatni facijesi. Čimbenici koji utječu na karbonatnu produkciju (dubina, temperatura, salinitet, svjetlost, energija vode, biološke zajednice i drugo) i akomodacijski potencijal (tektonika, klima, eustatika), Karbonatni ciklusi, Tipovi karbonatnih platformi: Obrubljeni karbonatni šelf, Karbonatna rampa, Epirička karbonatna platforma, Izolirana karbonatna platforma, Potopljena karbonatna platforma, Dinamika karbonatnih platformi tetiskog prostora. Evolucija Jadransko-Dinarske karbonatne platforme (geotektonski smještaj, geodinamika, terminologija), Recentne karbonatne platforme i njihovi facijesi; Bahamska platforma, Karbonatni šelf Floride, Karbonatna platforma Arapskog zaljeva, Karbonatne platforme kroz geološku povijest. Evolucija biote karbonatnih platformi kroz Fanerozoik.

Ishodi učenja:
Upoznavanje s karbonatnim facijesima, terenskim i laboratorijskim istraživanjima karbonata; Upoznavanje s modelima karbonatnih platformi, karbonatnim ciklusima, te evolucijom karbonatnih platformi tetiskog prostora; Upoznavanje s okolišima i facijesima recentnih karbonatnih platformi; Razumijevanje dinamike i evolucije karbonatnih platformi geološke prošlosti; Upoznavanje s evolucijom facijesa Jadransko-Dinarske karbonatne platforme.
Literatura:
1. semestar
Izborni kolegiji - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti