Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metode daljinskih istraživanja u geologiji

Šifra: 71940
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Daljinska istraživanja, vrste, principi, primjena u geologiji. Fizikalne osnove daljinskih istraživanja, valna gibanja, elektromagnetski spektar, boje, učinci atmosfere, apsorpcija, refleksija. Efekti vode, biljnog pokrova, tla, stijena. Senzori, svojstva. Fotografska tehnika, filmovi, kamere, objektivi, vidni kut, vino polje, procesiranje. Digitalna tehnika, video-procesori, multispektralni skeneri, mikrovalni skeneri, obrada podataka. Razlučivanje. Načini snimanja, terestričko snimanje, snimanje iz aviona, snimanje iz satelita, valne dužine, vrste i svojstva snimaka. Avio-snimci, fotogrami, karakteristike, stereoskopija. Snimanje stereoparova, promatranje stereoparova, analiza fotograma. Drenažna mreža. Fotogeološke jedinice, kriteriji izdvajanja, digitalna obrada avio-snimaka. Satelitski snimci, svojstva i vrste, digitalna obrada satelitskih snimaka. Vizualna interpretacija avio i satelitskih snimaka, software za obradu snimaka. Izvori snimaka, komercijalni, javni, Arkod, Google earth. Primjena avio- i satelitskih snimaka u geologiji i zaštiti okoliša, geomorfologija, tektonika, litologija, seizmotektonika, istraživanje mineralnih sirovina, ekološki monitoring.

Ishodi učenja:

Postizanje specifičnih znanja i ovladavanje vještinama za prepoznavanje i interpretaciju litologije, sedimentnih tijela, tektonskih struktura na otvorenim I loše-otvorenim terenima; vještinama i znanjima potrebnima za interpretaciju avio-snimaka I izradu fotogeološke karte. Studenti stječu vještine i znanja za korištenje i interpretaciju različitih fotografskih snimaka za daljinsko istraživanje, avio-snimaka, ortofoto-snimaka, jednokanalnih i višekanalnih satelitskih snimaka.

Studenti poznaju metode daljinskih istraživanja u geologiji.
Studenti razumiju metode snimanja stereo-parova i višekanalnih snimaka.
Studenti poznaju osnovne principe izrade kolor-kompozitnih slika.
Studenti mogu interpretirati geološke strukture na avio-snimcima.
Studenti mogu interpretirati geološke strukture i facijese na satelitskim snimcima.
Literatura:
  1. Gupta R.P. (2003): Remote Sensing Geology. 2nd ed. Springer
  2. Miller V.C. & Miller C.F. (1961): Photogeology. McGraw Hill
  3. Oluić M. (2002): Snimanje i istraživanje Zemlje iz svemira. Sateliti, Senzori, Primjena. HAZU i GEOSAT
  4. Prost G.L. (2001): Remote Sensing for Geologists: A Guide to Image Interpretation. Taylor & Francis.
  5. Rencz A.N. (1999): Remote Sensing for the Earth Sciences: Manual of Remote Sensing 3rd ed. John Wiley & Sons
2. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija
Izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša

4. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija
Izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:

Obavijesti