Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mineralogija 2

Šifra: 40776
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Usvajanje znanja o pravilnoj unutrašnjoj građi minerala i njenoj povezanosti s njihovim vanjskim izgledom, obvladavanje principima simetrije.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. Prikazati znanje i razumijevanje osnovnih principa makroskopskog prepoznavanja minerala.
2. Prikazati znanje i razumijevanje fizičkih svojstava mineral. Makroskopska prepoznavanja minerala.
3. Prepoznavanje geoloških okoliša.
4. Magmatska sredina.
5. Metamorfna sredina. Sedimentna sredina.
6. Tektonika ploča.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Definicija minerala i svojstva. Rana Zemlja. Evolucija.
2. Sistematska mineralogija. Povijesni razvoj.
3. Kristalokemijska klasifikacija.
4. Nesilikati. Saamorodni elementi. Sulfidi.
5. Oksidi.
6. Halidi. Borati.
7. Sulfati. Fosfati. Organski minerali.
8. Kristalna kemija silikata.
9.- 14. Nezosilicati. Sorosilikati. Ciklosilikati. Inosilikati. Filosilikati. Tektosilikati.

OBVEZE STUDENATA:

Redovito pohađanje nastave, kolokviji koji uz teoretski dio uključuju i rad s modelima kristala, domaće zadaće.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismeni ispit koji temeljen na određivanju simetrije kristalnih poliedara, usmeni ispit, ocjena uključuje i uspjeh na kolokvijima i domaće zadaće.
Literatura:
6. semestar
Izborni - fizika 2 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti