Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mineralna optika

Šifra: 41026
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Frane Marković
Izvođači: doc. dr. sc. Frane Marković - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Karakter svjetlosti, refeksija i lom svjetlosti, indeks loma, optički izotropni i anizotropni kristali, dvolom, optička indikatrisa, polarizacija svjetlosti, polarizacijski mikroskop, mikroskopski preparati. Promatranje minerala u ortoskopskim uvjetima bez uključenog analizatora: reljef, šagren, Beckeova linija, boja, pleokroizam, pseudoapsorpcija. Promatranje minerala u ortoskopskim uvjetima s uključenim analizatorom: potamnjenje (paralelno, simetrično, koso), interferencijske boje, određivanje vibracijskog smjera polarizatora, kompenzacijske pločice, određivanje vibracijskog smjera bržeg i sporijeg vala, optički karakter izduženja. Promatranje minerala u konoskopskim uvjetima: konoskopska figura kod optički jednoosnih i optički dvoosnih minerala, optički karakter, određivanje kuta optičkih osi, disperzija kuta optičkih osi. Pregled optičkih svojstava optički izotropnih minerala: spineli, granati, leucit. Pregled optičkih svojstava optičkih jednoosnih anizotropnih minerala: kvarc, kalcit, turmalin. Pregled optičkih svojstava optički dvoosnih anizotropnih minerala: olivini i serpentini, orto- i klinopirokseni, amfiboli (serija tremolita-aktinolita, hornblenda, glaukofan), tinjci (muskovit i biotit), kalijski feldspati (sanidin, ortoklas, mikroklin), plagioklasi, kloriti, epidot, gips i anhidrit. Opaki minerali.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća mineralogija
Položen : Sistematska mineralogija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti