Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove elementne i fazne analize

Šifra: 41029
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Medunić
prof. dr. sc. Darko Tibljaš
Izvođači: Zvonka Gverić , mag. geol. - Vježbe u praktikumu
Štefica Kampić , dipl.inž. - Vježbe u praktikumu
prof. dr. sc. Darko Tibljaš - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod, podjela i definicije kvantitativne kemijske analize, numerički parametri kvantitativne analize, faze kvantitativne analize. Osnove uzorkovanja, osnovni statistički parametri. Priprema uzoraka za analizu, metode otapanja i razgradnje uzorka. Metode mokre kemije: gravimetrijske i titrimetrijske metode. Elektromagnetski spektar, spektrometrijske metode, metode apsorpcije i emisije, ostale metode. Elektoanalitičke metode, osnove redoks reakcija. Uvod u rendgensku difrakciju, spektar rendgenskog zračenja, interakcija rendgenskog zračenja i materije. Metoda praha, teorija, instrumentacija, kvalitativna fazna analiza, rad s bazama podataka, osnove kvantitativne analize. Rendgenska fluorescentna analiza. Osnove elektronske mikroskopije. Termička analiza.
Literatura:
 1. Skoog, D.A. & Leary, J.J. (1992): Principles of instrumental analysis. Saunders College Publishing, Fort Worth, 700 str.
 2. Skoog, D.A., West, D.M. & Holler, F.J. (1999): Osnove analitičke kemije. Školska knjiga, Zagreb, 951 str.
 3. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 260.
 4. John Wiley & Sons, New York, 426 str.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Kemija 2
Položen : Opća mineralogija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Darko Tibljaš:

  Konzultacije uživo su moguće u terminima nakon nastave, a osim toga on-line i uživo prema dogovoru.

  Lokacija:
 • Zvonka Gverić, mag. geol.:

  SRI 13 - 15h

  Lokacija: MPZ 4

Obavijesti