Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Obavijesti

Drugi međuispit će se održati u petak, 7. lipnja 2024. godine, s početkom u 10:00 h, u predavaonici GPZ-008 (Velika predavaonica). Trajat će sat vremena i obuhvatiti gradivo druge polovice semestra (od plitkomorskih klastičnih okoliša pod utjecajem valova na dalje). Međuispitu mogu pristupiti studenti koji su pozitivno ocijenjeni na 1. međuispitu.

Autor: Katarina Gobo

Analiza i interpretacija facijesa

Šifra: 71835
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katarina Gobo
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Facijesi. Facijesni modeli. Izrada i primjena logova. Osnovni principi sekvencijalne stratigrafije. Taložni bazeni i tektonika ploča. Aluvijalne lepeze. Rijeke, karakteristični facijesi i asocijacije, glaciofluvijalni facijesi i okoliši. Delte i asocijacije facijesa, fandelte, Gilbert delte. Klastične i karbonatne obale, Klastični i karbonatni šelf, karbonatna platforma i tipovi karbonatnih platformi... Estuari i usječene doline. Dubokomorski (klasični) turbiditi i podmorske lepeze, mehanizmi transporta, klizišta i slumpovi, olistoliti. Podmorske struje, konturiti. Jezerski facijesi i okoliši.
Literatura:
 1. Gary Nichols (2009): Sedimentology and Stratigraphy (second edition; Willey-Blackwell; 419 p.)
 2. Noel P. James & Robert W. Dalrymple (2010): Facies Models 4 (Geological Association of Canada; 586 p.)
 3. John Collinson, Nigel Mountney & David Thompson (2006): Sedimentary Structures (third editon; Terra; 292 p.)
 4. Angela L. Coe et al., (2003): The Sedimentary Record of Sea-Level Change (Cambridge Univity Press; 288 p.)
 5. Octavian Catuneanu (2006): Principles of Sequence Stratigraphy (Elsevier; 375 p.)
 6. Henry W. Posamentier & Roger G. Walker (eds.) (2006): Facies Modela Revisited (SEPM Special Publication 84; 527 p.
 7. Wojtek Nemec (1996): Principles of lithostratigraphic logging and facies analysis (Short course Compendium); Department of Earth Science University of Bergen; 28 p.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Petrologija sedimenata
Položen : Terenska nastava iz geologije II
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Katarina Gobo:

  Konzultacije po dogovoru.

  Lokacija: 019 GPZ